Darujte nám dve percentá z dane

Údaje potrebné na vyplnenie formulára:

Názov organizácie: Ars Poetica
Sídlo: Vlčkova 18, 811 04 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 30852811


2% nám môžete poukázať nasledovne:

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva samostatne daňové priznanie alebo živnostník či právnická osoba, vpíšte údaje o občianskom združení Ars Poetica priamo do daňového priznania.

Ak ste zamestnanec:
– Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (tu si stiahnete formulár)
– Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane" (tu si stiahnete potvrdenie)
– Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z dane
– Potom už len vyplňte Vyhlásenie o preukázaní 2% (tu si stiahnete vyhlásenie)

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30. 04. 2017 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ďakujeme vám za podporu!

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku16. 2. 2017, 22:32