RSSRSS

Aktuality

images/aktuality/cena-jana-holleho-za-umelecky-preklad.jpg

Cena Jána Hollého za umelecký preklad

19. jún 2006, 13:17

Básnická zbierka Teda Hughesa Krá. Zo života a piesní Krá v preklade Martina Solotruka získala v roku 2007 Cenu Jána Hollého v kategórii preklad poézie. Vydavateľstvo Ars Poetica dostalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin. Výber z poézie Dannieho Abseho Dúha na nočnej oblohe v preklade Mariána Andričíka získal v tom istom roku Prémiu Literárneho fondu. Výbor Sekcie pre umelecký preklad zároveň udelil vydavateľstvu Ars Poetica Uznanie Literárneho fondu za rok 2007.