Kaja Puto: Keleti bloc blocks

”Keleti blok blokki” (maďarské pomenovanie pre paneláky typické pre bývalý tzv. Východný blok) je počítačová hra, ktorej náplňou je uhádnuť geografickú polohu paneláka podľa obrázkov z Google Street View, prípadne podľa fotiek, ktoré uverejnili ostatní hráči. Samozrejme, v rámci nutnosti dodržiavať anonymitu a právo na súkromie fotky pred zverejnením prechádzajú schvaľovacím procesom, ktorí zamedzuje tomu, aby boli zverejnené osobné údaje ako čísla poznávacích značiek a iné.

Cieľom hry je poukázať na fakt, že napriek rozšírenému názoru, že paneláky vyzerali rovnako v NDR aj vo Vladivostoku, nebolo to vôbec tak. Hlavným posolstvom tejto invenčnej hry je však poukázať na fakt, že Západ považujúci sovietmi kontrolované územia za monolit mal do značnej miery skreslený pohľad na vec. ”Keleti blok blokki” je inovatívnou formou podaná kombinácia vizuálnej antropológie (podanej z perspektívy záberov Google Street View), sociológie (vcelku presne identifikuje stereotypy týkajúce sa krajín bývalého Východného bloku) a štúdia digitálnej literatúry (hráči majú možnosť v krátkosti objasniť svoju voľbu a ich odpovede sú často vtipnou a podnetnou sondou do tejto problematiky. V rámci prezentácie vysvetlíme pravidlá a hlavne si hru naživo zahráme.

Späť na Ars Poetica 2016
Späť na Ars Poetica 2016

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku20. 10. 2016, 12:39