Piotr Marecki: Scénická poézia

Cieľom vystúpenia je predstaviť publiku fenomén scénickej poézie, ktorý vzišiel z aktivít tzv. demoscény. Demoscéna je vo všeobecnosti pokladaná za čisto európsky fenomén a vznikla v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch, kedy technologickí nadšenci z prvej generácie tínedžerov, ktorá mala od malička prístup k počítačom začali pomocou digitálnych médií a počítačov spolupracovať na dovtedy nevídaných umeleckých počinoch. Najvýznamnejším žánrom boli a sú pre túto scénu tzv. demá, čiže programy vytvorené pre jednu jedinú vec – okúzliť publikum možnosťami počítačových technológii.

Tieto demá často vznikajú v reálnom čase počas vystúpenia na demopárty, inými slovami, počítač v reálnom čase vytvára na základe príkazov a predprogramovaného algoritmu rôzne efekty. Publikum zvyčajne tvoria ľudia, ktorí sa v demoscéne pohybujú a vedia oceniť krásu a kvalitu algoritmu výsledných efektov. Mnohé demá sú komponované ako videoklip a asi najmä preto je demoscéna dávaná do kontextu najmä s digitálnymi médiami a vizuálnym umením, ale existujú aj demá, ktorých gro tvorí textová zložka a to najmä vo forme básní. Zainteresovaní nazývajú tento typ vystúpení scénická poézia. Ľudia, ktorí boli pri vzniku demoscény sa v počítačoch vyznajú a sú si vedomí možností, ale aj limitov počítačových technológii. Počas prezentácie o fenoméne scénickej poézie vám predvedieme tucet demo-ukážok, ktoré zozbieral pri výskume demoscény Piotr Marecki v snahe podrobne zmapovať tento druh umenia.

Späť na Ars Poetica 2016
Späť na Ars Poetica 2016

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku20. 10. 2016, 12:42