Poézia z tela / Ars Poetica 2018

V-Klub, Nám. SNP 12
Piatok 16.11. / 13.00 – 16.00
Poézia z tela / tanečný workshop Roberty Štěpánkovej

Tanečný workshop je určený pre poetov slova, pohybu, obrazu, i pre diváka, ktorý žije poeticky.
Vezmite si so sebou zápisník, pohodlné teplé oblečenie a topánky.

Práca počas workshopu sa zameria na scitlivenie tela, tak aby si spomenulo na stav kedy hovoriť je snívať. Podporením tela a jeho fyzio-logických princípov, vytvoríme priestor a čas pre tvorbu slov. Pohyb je bázou zdieľania informácie, z ktorej sa rozvinula reč. Reč rozširuje telo, reč nemôže bez tela byť. Keď budeme venovať pozornosť plynulosti, premenlivosti a prítomnosti tela, objavíme nové miesta odkiaľ môže vznikať poézia. Konkrétne bude domovom pre abstraktné a naopak.

roberta-stepankova.jpg
Roberta Štěpánková

*


Eleni Cay & Roberta Štěpánková
Projekt vznikol na základe stretnutia na Festivale Ars Poetica 2017 :)

Workshop povedie Roberta Štěpánková, umelkyňa, choreografka a psychoterapeutka. Jej práca je práca s telom a jeho pohybovým materiálom, ktorý môže obohatiť umeleckú tvorbu či prehĺbiť sebapoznanie. Bázou jej práce je instantná kompozícia – tvorba v okamihu vznikania. Študovala, žila a tvorila v Španielsku a Holandsku, aktuálne žije v Brne. Tvorí tanečné predstavenia, poéziu, scénu pre vlastné sóla, iniciuje medzinárodné umelecké spolupráce. Zaujíma ju režijne a dramaturgicky pracovať na javiskových predstaveniach na pomedzí tanca, poézie, hudby a vizuálneho umenia. Učí tanec, pričom kladie dôraz na prepojenie anatómie s expresiou, fyziológie tela s jeho poéziou.

robertastepankova.com


Workshop / Telo a jeho slová / Ars Poetica 2017

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku3. 10. 2018, 12:52