Pásmo študentských filmov / Ars Poetica Film 2019

15.11. Piatok / 18.10
Kino Lumiére, kinosála č. 4, Špitálska 4, 81108 Bratislava

Kolekcia troch dokumentárnych filmov študentov Katedry filmovej dokumentárnej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Výberové pásmo prináša to najlepšie z aktuálnych výstupov študentov Katedry so zameraním na portrét súčasného človeka a jeho vzťahu k umeniam literatúry, choreografie a tanca. Všetky tri tituly reprezentujú originálne prístupy pri stvárnení témy s dôrazom na autorskú poetiku.

 


Pásmo študentských filmov Akadémie umení v Banskej Bystrici
Učiteľka tanca, r. Barbora Vaculová (Slovensko, 2017, 16 min., dokumentárny)
Antikvár, r. Dagmar Ponechalová (Slovensko, 2019, 16 min., dokumentárny)
Tanec náš každodenný, r. Matúš Druga (Slovensko, 2019, 28 min., dokumentárny)

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 10. 2019, 22:36