Autori


Dannie Abse

1. marec 2015

Dannie Abse

Dannie Abse (1923-2014), velšský básnik, prozaik a dramatik, sa narodil v Cardiffe v židovskej rodine. Po štúdiách medicíny slúžil ako major Britského kráľovského letectva, neskôr pôsobil v Londýne ako lekár – špecialista na pľúcne choroby. V rokoch 1949 – 1954 vydával časopis Poetry and Poverty, ktorého názov signalizuje Abseho ľavicovú orientáciu. Básnický debut Za všetkým zeleným (After Every Green Thing) mu vyšiel v roku 1949 ešte ako študentovi medicíny a charakterizuje ho príklon k neoromantickej vlne tohto obdobia ovplyvnenej poéziou Dylana Thomasa. viac

Maria Barnas

1. február 2015

Maria Barnas

je holandská poetka a výtvarníčka. Vo svojich románoch, básňach, esejach a výtvarných dielach pracuje s myšlienkou opisu (de)formujúceho realitu. Poézia Marie Barnas je introspektívnym súborom pozorovaní a zážitkov so širokým spektrom opisov – od všeobecného ľudského strachu cez presné deti a odvrhnutých psychiatrov až po naše obmedzené chápanie vesmíru, vďaka čomu nám súčasný život a spoločnosť predstavuje v nemilosrdnom, ale zároveň pútavom svetle. viac


Pernilla Berglund

1. február 2015

Pernilla Berglund

sa narodila v roku 1982 v meste Umeå v okrese Västerbotten v severnom Švédsku. Študovala tvorivé písanie na umeleckej škole Biskops-Arnö (2001 – 2002, 2003 – 2004) a na Valandovej akadémii v Göteborgu (2012 – 2014). Je držiteľkou titulu magisterka v odbore tvorivého písania. viac

Marek Debnár

2. január 2015

Marek Debnár

je absolventom Filozofıckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde obhájil doktorskú prácu na tému vzťahu subjektu a autora. viac


Michel Delville

1. január 2015

Michel Delville

Vyučuje anglickú, severoamerickú a komparatívnu literatúru na Univerzite v Liège, kde zároveň vedie Interdisciplinárne centrum pre aplikovanú poetiku. Je autorom a spoluautorom knižnej štúdie Americké básne v próze: poetické formy a hranice žánru (The American Prose Poem: Poetic Form and the Boundaries of Genre, 1998); J. G. Ballard (1998); Hamlet & Co (2001); Frank Zappa, Kapitán Beefheart a tajné dejiny maximalizmu (Frank Zappa, Captain Beefheart, and the Secret History of Maximalism, 2005)... viac

H.D.

1. január 2015

H.D.

Hilda Doolittle (1886 – 1961) bola americká poetka, členka skupiny imaginistov... viac


Sylvia Geist

1. január 2015

Sylvia Geist

Narodila sa v Berlíne. Vyštudovala chémiu, germanistiku a dejiny umenia na Technickej univerzite v Berlíne. Od roku 1992 bola redaktorkou a vydavateľkou, viedla rôzne semináre na Univerzite aplikovaných vied v Hannoveri a podpísala sa pod viaceré literárne a interdisciplinárne projekty. Ako recenzentka prispievala aj do Financial Times Deutschland. viac

Dimana Ivanovová

1. január 2015

Dimana Ivanovová

je predstaviteľkou mladšej strednej generácie bulharských poetiek. Pochádza z čiernomorskej oblasti, narodila sa vo Varne. Na Univerzite svätého Klimenta Ochridského v Sofii vyštudovala slovanskú filológiu s profilovým predmetom český jazyk a literatúra a francúzštinu. Je dvojnásobnou držiteľkou Ceny Grigora Lenkova za preklad básní Kateřiny Rudčenkovej, Radka Malého a Radka Friedricha a Ceny Zväzu bulharských prekladateľov za najlepší preklad bulharskej literatúry do cudzieho jazyka za rok 2017. viac


Thomas Stearns Eliot

1. január 2015

Thomas Stearns Eliot

"Iba tí, čo sa neboja zájsť za hranice, môžu zistiť, kam až sa dá zájsť."
T. S. Eliot viac

Carolyn Forché

31. december 2014

Carolyn Forché

sa narodila v Detroite. Je autorkou štyroch básnických zbierok: Gathering The Tribes (Sústreďovanie kmeňov), za ktorú získala cenu Yale Younger Poets Award, The Country Between Us (Krajina medzi nami), zbierka bola vybratá do Lamont Selection Akadémiou amerických básnikov, The Angel of History (Anjel histórie), získala cenu Los Angeles Times Book Award a Blue Hour (Modrá hodina), ktorá bola nominovaná do National Book Critics Circle Award. viac


Mária Ferenčuhová

30. december 2014

Mária Ferenčuhová

sa narodila a vyrastala v Bratislave, dospela v Paríži a vrátila sa opäť do Bratislavy. Dnes prednáša na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení. viac

Daniel Grúň

29. december 2014

Daniel Grúň

pochádza z Piešťan, žije v Bratislave. Študoval dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Prednáša na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, venuje sa výtvarnej publicistike a skúma rozmanité vzťahy obrazov a písania na pozadí kultúrnych ruín modernizmu. viac


Michal Habaj

28. december 2014

Michal Habaj

vyštudoval odbor slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde je v súčasnosti zamestnaný ako vedecký pracovník. Vydal básnické zbierky 80-967760-4-5 (1997), Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej (1999), Korene neba. Básne z posledného storočia (2000), Básne pre mŕtve dievčatá (2004), Michal Habaj (2012).

viac

Mila Haugová

26. december 2014

Mila Haugová

je jednou z najprekladanejších a najplodnejších slovenských poetiek. Narodila sa v Budapešti. Detstvo prežila v Nitre, Topoľčiankach a Zajačej Doline neďaleko Levíc. Absolvovala Agronomickú fakultu na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Pracovala ako agronómka a neskôr ako stredoškolská učiteľka. V rokoch 1986 – 1996 bola redaktorkou literárneho časopisu Romboid. Žije a tvorí v bratislavskej Dúbravke a v Zajačej Doline. viac


Kristina Hočevar

26. december 2014

Kristina Hočevar

je poetka a absolventka Ľubľanskej univerzity v odbore slovinský jazyk a všeobecná jazykoveda. Je autorkou básnických zbierok: V pliš (Do plyšu, 2004), Fizični rob (Fyzické ostrie, 2007), Repki (Chvosty, 2008), Nihaji (Oscilácie, 2009) a Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda (Hliník na zuboch, krieda na perách, 2012). Za zbierku Tails (Chvosty)získala cenu Zlatý vták a bola nominovaná na cenu Veronika. viac

Braňo Hochel

25. december 2014

Braňo Hochel

Braňo Hochel (1951-2015) od roku 1975 pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, s prestávkami, ktoré strávil na Moskovskej štátnej univerzite a University of Pittsburgh. Bol prvým námestníkom primátora Bratislavy. Pracoval ako redaktor periodík Proti prúdu, Revue svetovej literatúry, Kultúrny život, SME Plus, od roku 2001 bol šéfredaktorom Revue aktuálnej kultúry — RAK. viac