Daniel Grúň

Daniel Grúň

pochádza z Piešťan, žije v Bratislave. Študoval dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Prednáša na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, venuje sa výtvarnej publicistike a skúma rozmanité vzťahy obrazov a písania na pozadí kultúrnych ruín modernizmu.

V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu o interpretáciách umenia 60. rokov v Československu. Podieľa sa na niekoľkých medzinárodných výskumných projektoch zameraných na kritickú reflexiu umenia a vizuálnej kultúry v období socializmu. Absolvoval študijné pobyty v Poznani, Prahe a Viedni. Príležitostne organizuje výstavy a spolupracuje so skupinou XYZ (Milan Tittel a Matej Gavula). V roku 2009 mu vyšla debutová básnická zbierka Manuál.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku29. 12. 2014, 11:33