Dimana Ivanovová

Dimana Ivanovová

je predstaviteľkou mladšej strednej generácie bulharských poetiek. Pochádza z čiernomorskej oblasti, narodila sa vo Varne. Na Univerzite svätého Klimenta Ochridského v Sofii vyštudovala slovanskú filológiu s profilovým predmetom český jazyk a literatúra a francúzštinu. Je dvojnásobnou držiteľkou Ceny Grigora Lenkova za preklad básní Kateřiny Rudčenkovej, Radka Malého a Radka Friedricha a Ceny Zväzu bulharských prekladateľov za najlepší preklad bulharskej literatúry do cudzieho jazyka za rok 2017.

Od roku 2006 pôsobila v Prahe, kde absolvovala doktorandské štúdium na Karlovej univerzite. Dizertačnú prácu z oblasti literárnej komparatistiky obhájila a titul PhD. získala roku 2011. To sa už systematicky venovala prekladaniu českej literatúry. Čoskoro ju však životné okolnosti zaviali na Slovensko, kde našla ďalšie uplatnenie. V rokoch 2012 až 2016 vyučovala francúzštinu, umenie a kultúru na gymnáziu v Malackách. Povahou je tak trocha svetobežníčka, čo sa aj tematicky prejavuje v jej básňach, a tak v súčasnosti žije v Londýne. Je autorkou dvoch básnických zbierok – Pozvanie k otcovstvu (orig. Pokana za bašta, 2012) a Abeceda túžob (orig. Azbuka na želanijata, 2016).

Slovenským čitateľom sa predstavila aj na festivale Ars Poetica 2013.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku1. 1. 2015, 11:04