Nebojša Vasović

Nebojša Vasović

vyštudoval juhoslavistiku na Filologickej fakulte v Belehrade, pracoval ako redaktor literárnych časopisov Vidici a Književna reč. V roku 1989 emigroval do Kanady, žije v Toronte. Vydal monografiu venovanú poézii Đorđe Markovića Kodera Poezija kao izvanumište (1983) a básnické zbierky Struna/Suton (1984), So lično (1986), Brazil (1986), Pesme za decu i kaludjere (1989) ...

... Perdido (1991), Gong u žitu (1991), Talmud i ja (1992), Muzika roba (1992), Sedam čunova (1995), Posečene su šume (2003) a Ni ljubavi, ni hleba (2006). V roku 2004 vydal Dnevnik I a esejistickú knižku Protiv Kundere, o rok neskôr vyvolala mimoriadny ohlas jeho literárnovedná práca Lažni car Šćepan Kiš (parafráza titulu slávnej knihy Petra Njegoša Lažni car Šćepan Mali).

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku4. 1. 2014, 11:09