Zbigniew Machej

Zbigniew Machej

básnik, kritik, prekladateľ a diplomat. Narodil sa v poľskom Tešíne. Vyštudoval polonistiku a religionistiku na Jagellonskej univerzite v Krakove. Jeho prvou básnickou knihou bola Smakosze, kochankowie i płatni mordercy (Labužníci, milenci a nájomní vrahovia, 1984).

Odvtedy vydal množstvo zbierok, ako Śpiąca muza (Spiaca múza, 1988), Wiersze dla moich przyjaciół (Verše pre mojich priateľov, 1988), Dwa zbiory wierszy (Dve zbierky básní, 1990), Trzeci brzeg (Tretí breh, 1992), Legendy praskiego metra (Legendy pražského metra, 1996), Kraina wiecznych zer (Krajina večných núl, 2000), Prolegomena. Nieprzyjemne wiersze dla dorosłych (Prolegomena. Nepríjemné verše pre dospelých, 2003), Wiersze przeciwko opodatkowaniu poezji (Básne proti zdaňovaniu poezie, 2007), Zima w małym mieście na granicy (Zima v malom meste na hranici, 2008). Venuje sa aj prekladu poézie (Skácel, Wernisch, Štrpka). Do poľštiny preložil zbierku básní Ivana Štrpku Tichá ruka. Desať elégií (Cicha Ręka. Dziesięć elegii). Bol riaditeľom Poľského inštitútu v Prahe a neskôr v Bratislave.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku19. 12. 2014, 15:20