slovensky english

Články a recenzie


záznamy: 43 - 56 / 791246

Biele rukopisy v protivetre

20. 08. 2008

Biele rukopisy v protivetre

Mila Haugová : Biele rukopisy
Tomasz Rózycki: Protivietor

Zdá sa, že sa nachádzame v situácii, keď sa čoraz viac roztvára priepasť medzi konzumentskou predstavou o poézii (napĺňanou hoci na internetových tržniciach a blogoch) a súčasným smerovaním kultivovanej, ak chcete vysokej poézie. Občas sa zjaví fenomén typu Bukowski alebo v našej mierke Jožo Urban, ktorý vzbudí širší čitateľský ohlas, ale poézia sa skôr stáva sprisahaneckým dohovorom hŕstky zasvätených. viac

Otváranie trvania Mily Haugovej

15. 08. 2008

Otváranie trvania Mily Haugovej

Mila Haugová
Biele rukopisy

V najnovšej knihe Mily Haugovej Biele rukopisy hrá kľúčovú úlohu láska a problémy existencie. Mila Haugová si rozsahom a kvalitou svojho básnického diela už vyslúžila a zaslúžila monografiu. viac


Zborník ako sľubný základ dlhodobej platformy

22. 04. 2008

Zborník ako sľubný základ dlhodobej platformy

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006

Bilančné uvažovanie o slovenskej próze a poézii je aj ukážkou úrovne literárnej kritiky. Bilančné uvažovanie o slovenskej próze a poézii je aj ukážkou úrovne literárnej kritiky.

viac

Oko postupujúce krajinou

22. 04. 2008

Oko postupujúce krajinou

Ivan Štrpka
Tichá ruka. Desať elégií

Už úvodná časť zbierky Tichá ruka. Desať elégií (1) problematizuje motív partnerstva (2), objavujúci sa od autorových poetických začiatkov ako dôležitá súčasť jeho poézie.

viac


Poézia má aj zamraziť

17. 10. 2007

Poézia má aj zamraziť

Ivan Štrpka
Tichá ruka. Desať elégií

Ku každej zo svojich desiatich roz­siahlych básní v tejto knihe, ktoré podľa mňa pripomínajú i žáner zvaný pásmo, Ivan Štrpka okrem názvu pri­pojil aj označenie elégia.

viac

Na noži

22. 09. 2007

Na noži

Memfer
Kacír v čižmách

Čo to je? Pýtam sa a zároveň si uvedomujem, že vlastne akosi ani nemá cenu pýtať sa, ale keď už držím nôž v ruke: zakynožíme si! viac


Her(m)etické algoritmy

22. 09. 2007

Her(m)etické algoritmy

Memfer
Kacír v čižmách

"Ak mám byť úprimná, charakterizovala by som tú Tvoju knižku, teda túto poéziu v próze (ozaj, sekne Ti oveľa lepšie ako „krát­ke riadky") ako nejaké virtuálne beatnické (alebo sa to dá nazvať cyberpunk?) texty." viac

Ak na začiatku nie je nič, môžeme na konci nájsť motýľa?

22. 09. 2007

Ak na začiatku nie je nič, môžeme na konci nájsť motýľa?

Memfer
Kacír v čižmách

Prechádzame chodbou s neistou vidinou svetla na jej konci. Najskôr otvárame dvere, potom sa však nestačíme čudovať... viac


Zrátané dni

22. 09. 2007

Zrátané dni

Peter Huchel
Zrátané dni

Ingrediencie v tomto prípade boli tri. Zobrané spisy Petra Huchela, ktorý bol jedným z najvýznamnejších nemeckých lyrikov 20. storočia a dvaja prekladatelia – Ján Štrasser a Peter Zajac.

viac

Medzi jeseňou a zimou spia mačky

22. 09. 2007

Medzi jeseňou a zimou spia mačky

Peter Huchel
Zrátané dni

Ľudský život sa dá obsiahnuť najčastejšie rokmi. Dátum narodenia, rok maturity, pro­mócií, svadby, roky narodenia detí, vojde sa tam aj prípadný rozvod a prípadné ďalšie svadby, prvé vnúča, až po rok odchodu do dô­chodku a dátum smrti.

viac


Zatajený dych, prižmúrené oči, zdržanlivosť

22. 08. 2007

Zatajený dych, prižmúrené oči, zdržanlivosť

Ľubica Somolayová
Prižmúrenými očami

Ešte stále rada čítam. Možno si poviete, načo vám to oznamujem , je to v podstate moja súkromná vec. Áno aj nie. Rada čítam rozsiahla romány a útle zbierky básní. viac

Napojená na život

17. 07. 2007

Napojená na život

Sarah Kirsch
Krídla okna

Sarah Kirsch je žena, ktorá si zmenila meno na protest proti otcovmu antisemitizmu. V roku 1976 sa ohradila proti vyhosteniu hudobníka Wolfa Biermana z NDR, časom sa sama presťahovala do západného Berlína. viac


Pohyb v každom slove

17. 07. 2007

Pohyb v každom slove

Ľubica Somolayová
Prižmúrenými očami

Každý básnický debut vyvoláva v či­tateľskom a kritickom povedomí pri­rodzenú zvedavosť.

viac

Nežmúriť, čítať pozorne

04. 07. 2007

Nežmúriť, čítať pozorne

Ľubica Somolayová
Prižmúrenými očami

Poézia Ľubice Somolayovej prináša dnešné videnie súčasnej ženy, vyjadrené vlastným básnickým jazykom, ktorý je ukotvený v tom lepšom z našej i svetové) básnickej produkcie.

viac


záznamy: 43 - 56 / 791246

CalmCube2 CMS
RSSVytlačiť stránkuKonverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk · Mapa stránok · © 2014 - 2019 ArsPoetica