Dannie Abse: Dúha na nočnej oblohe

Kniha Dannieho Abseho Dúha na nočnej oblohe môže byť vynikajúcim osviežením pre slovenského čitateľa poézie. Je odrazom jasného vnímania reality a pokusom básnicky sa s ňou vyrovnať na pomerne vysokej poetickej a ľudskej úrovni.

Z doslovu sa dozvedáme, že Dannie Abse vydal svoju prvú knihu pred takmer šesťdesiatimi rokmi ako študent medicíny a povolaním bol neskôr lekár. Táto informácia nie je pre čítanie básní zanedbateľná – rozširuje možnosti vnímania textu. Ak prekladateľ Marián Andričík píše, že Abseho „básnický skalpel reže presne a niekedy až naturalisticky hlboko", je to snáď najvýstižnejšia charakteristika tejto knihy. Naozaj, básne v nej sú presiaknuté maličkými mikropríbehmi z Abseho života, najmä toho lekárskeho. Niekedy dokonca použije fragmenty z konkrétnych situácií, ako napr. v básni Na sále, kde na základe výpovede či denníkového zápisu svojho brata (tiež lekára) uvažuje nad technickým rozvojom lekárstva, ktorý si však vyžaduje aj svoje „obete". Napriek spomínanej naturalistickej rovine ostávajú básne výrazne humanistické. Podobne je to v autobiografickej básni Telesný styk, ktorá je „napísaná z odstupu niekoľkých desaťročí ako spomienka na medickú prax uprostred bombardovania Londýna počas druhej svetovej vojny".

Dannie Abse: Dúha na nočnej oblohe (Asr Poetica, 2006)
Dannie Abse: Dúha na nočnej oblohe

Abse však vo svojich veršoch nie je len lekárom. Napriek tomu, že je vynikajúci pozorovateľ, dotýkajú sa ho aj veci, ktoré sa nedajú vysloviť, sú neuchopiteľné a obsahujú tajomstvo. Sú to napr. básne Zima, zima (na podklade detskej hry pomenúva bez toho, aby to vyslovil, všetko, čo je schované za slovami, čo sa niekedy márne snažíme chytiť), či Žltý kôň (v ktorej „obracia svoju básnickú pozornosť k veciam presahujúcim našu empíriu i možnosti jazyka").

Rovnako oprávnenou súčasťou textov sú aj historické (holokaust), či biblické, židovské a mytologické reálie, ktoré básnik využíva s nadhľadom, tak, že nikoho neurážajú a vždy vyjadrujú len ľudské a etické posolstvo.

Dúha na nočnej oblohe nielen vynikajúcim prínosom pre slovenský literárny kontext, ale aj príjemným čítaním pre obyčajného čitateľa. Príjemným, a ako som spomenul v úvode, aj osviežujúcim.

– Radoslav Tomáš
Knižná revue 2007/14-15

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 9. 2006, 10:37