Dny procházejí městem. Antologie současných slovenských básníků

Dny procházejí městem. Antologie současných slovenských básníků

Vydalo vydavateľstvo Akropolis
rok vydania: 2013

Pri príležitosti uskutočnenia mezinárodného knižného veľtrhu Svět knihy 2013 v Prahe, vydavateľstvo Akropolis prezentovalo antológiu súčasnej slovenskej poézie. Prebásnenia sa ujali Petr Prouza a Jana Štroblová. Publikácia je doplená o zasvätený úvod dr. Vladimíra Petríka, zasadzujúci poéziu zastúpených autorov do širšieho kontextu súčasnej literárnej tvorby na Slovensku.

Online info k publukácii nájdete na akropolis.info

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku15. 12. 2013, 15:38