Druhá moderna

Druhá moderna

Michal Habaj
Druhá moderna

V dielach jednotlivých skúmaných autorov (Gašpara, Alexyho, Hrušovského, Ivana Horvátha, Vámoša a Minárika) objavil Michal Habaj literárne i mimoliterárne vplyvy.

V dielach jednotlivých skúmaných autorov objavil Michal Habaj literárne i mimoliterárne vplyvy, nánosy a konotácie kvázi romantických manier, estetického, psychologického a filozofického komplexu fin de siècle, dekadencie i expresionizmu. Európsky – špeciálne viedenský a parížsky – literárnoestetický kontext domácej problematiky bol pritom vo výskumnej práci Michala Habaja dobre zohľadnený a je v nej ustavične prítomný. Pozornosti autora neušli ani určité talianske a balkánske literárne i všeobecne kultúrne konotácie.

Milan Šútovec

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 9. 2006, 11:52