Zrátané dni

Zrátané dni

Peter Huchel
Zrátané dni

Ingrediencie v tomto prípade boli tri. Zobrané spisy Petra Huchela, ktorý bol jedným z najvýznamnejších nemeckých lyrikov 20. storočia a dvaja prekladatelia – Ján Štrasser a Peter Zajac.

Vznikol tak skutočne reprezentačný chod dnešnej knižnej hostiny. Takmer stovka (väčšinou prírodne) lyrických, originálnou metaforou dochutených básní, plus ďalšie básne od známych básnikov venované Huchelovi. K tomu presné kalendárium a atypický „doslov" Petra Zajaca. K básňam s chuťou jesene a nemeckej skepsy je mimoriadne vhodný suchý rýnsky rizling.

Maroš M. Bančej, Knižná revue, roč. 17, 2007, č. 19.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 9. 2007, 09:02