Edícia Ambit

Partner Technic
Výhradný distribútor knižných titulov Ars Poetica


Pohľadnice z neviditeľných miest

23. január 2019

Pohľadnice z neviditeľných miest

Básniký debut Martiny Strakovej prináša čitateľom poéziu impresionizmu. Zbierka je rozdelená do štyroch navzájom prepojených častí: Kabinetky, Herbáriá, Lepidoptera (súčasťou, ktorej sú aj tri grafické básne), spolu so záverečným cyklom desiatich spevov Rímske pínie. Básnický text je obohatený autorskými ilustráciami od Lívie Kožuškovej.

Za básnickú zbierku bolo autorke udelené medzinárodné ocenenie The Bridges of Struga Award, ktoré udeľuje medzinárodný festival poézie Struga Poetry Evenings v Severnom Macedónsku. viac

Zmiznutia a návraty

28. september 2018

Zmiznutia a návraty

Zhao Si uniká do svojho imaginárneho sveta, vo svojich básňach krok po kroku navštevuje známe turistické miesta, ktoré v jej poézii ožívajú, možno trochu inak, ako ich vnímame my. Pozornosť zameriava na hviezdnu oblohu, ktorá nie je len plná hviezd, ale stáva sa bránou do spomienok i do vesmíru. Ako autorka súčasnej poézie a prekladateľka má bohaté znalosti európskej a americkej literatúry. Ponúka nám svoj pohľad na západný kultúrny svet, ktorý je v jej optike trochu iný, obohatený o interkultúrny aspekt. Jej básne obsahujú množstvo odkazov a narážok na miesta, ktoré navštívila a ktoré sa jej umelecky i ľudsky dotkli, ale aj na grécku mytológiu, severské mýty, spomína Dugrin chrám potkanov i Odinove vrany. Ako čiara putuje vesmírom i časopriestorom, požičiava si mýty i balady. viac


Som ako morská voda

28. september 2018

Som ako morská voda

Dimana Ivanovová je autorkou dvoch básnických zbierok – Pozvanie k otcovstvu (orig. Pokana za bašta, 2012) a Abeceda túžob (orig. Azbuka na želanijata, 2016), z ktorých výber tvorí básnickú zbierku Som ako morská voda. Jej poézia sa vyznačuje tematickou a motivickou pestrosťou: sú tu básne, v ktorých sa zaoberá spoločenskou problematikou, životnými pocitmi ženy v dnešnej dynamickej a rozporuplnej dobe, verše intímne, vyznačujúce sa mimoriadnou otvorenosťou, lyrické impresie a veľa je textov inšpirovaných cestami do zahraničia.

viac

Srna pozerajúca na Polárku

6. marec 2017

Srna pozerajúca na Polárku

Vesmír v oku, životná múdrosť – to je nová kniha poézie Mily Haugovej. Dianie na pomedzí ľudského a prírodného sveta, ktoré bežný pohľad nezachytí. Poézia čistá ako horský prameň a prenikavá ako svetlo prameniace z hviezd je súčasne otvorená každému čitateľovi a čitateľke, v každej životnej situácii. Ku kráse knihy výraznou mierou prispievajú aj ilustrácie fínskeho maliara Osmo Rauhalu v grafickom spracovaní Lívie Kožuškovej. viac


Europain

27. november 2013

Europain

Agda B. Pain

„Obývateľný svet je obklopený: na východnej strane neznámou zemou, na poludňajšej strane neznámou zemou, na západnej strane neznámou zemou, na polnočnej strane neznámou zemou."

– Pierre d'Ailly: Ymago Mundi viac

Struny

25. máj 2012

Struny

Braňo Hochel

napísal básnické zbierky Úryvky z kríža (1970), Predvčerom sme sa krásne milovali (1987), Vo štvrtok a iné predbežne (1992), Poems – Gedichte – Poesie – Wiersze – Versek (1994) a Mr Perplex a jeho žiaci (2009), Struny (2012), zbierku poviedok Gombíky (1997), odborné práce: Preklad ako komunikácia (1990), Slovník slovenského slangu (1993), Kontinuita a diskontinuita (Výber z kritík) (2011), je autorom divadelných, televíznych a rozhlasových hier pre deti aj dospelých. Od roku 1975 pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako redaktor periodík Mladosť, Proti prúdu, Revue svetovej literatúry, Kultúrny život, SME Plus, od roku 2001 bol šéfredaktorom Revue aktuálnej kultúry – RAK. viac


Michal Habaj

25. február 2012

Michal Habaj

Michal Habaj

Motto Michala Habaja:

- Skutočná poézia nepripúšťa možnosť voľby. Je to nutnosť;
vrh kociek, v ktorom je úlohou básnika správne prečítať čísla osudu. viac

Všetko o mojej matke

25. február 2012

Všetko o mojej matke

Jana Pácalová

Zbierka Jany Pácalovej Všetko o mojej matke predstavuje po jej debute Citová výchova jej druhú autorskú básnickú knihu. Od debutu, ktorý vyšiel v roku 2003, druhá kniha vznikala s výrazným časovým odstupom, čo je v kontexte mladej slovenskej poézie skôr vzácny jav. Pripravovaná zbierka prináša prepracovanú poetiku založenú na minimalistických náznakoch a súčasnom dopovedávaní prostredníctvom odkazov a paralelných príbehov. viac


Ohrozený druh

25. február 2012

Ohrozený druh

Mária Ferečnuhová

Zbierka jednak nadväzuje na dve predchádzajúce a zároveň posúva jej básnickú výpoveď k skoro absolútnej čistote vnímania, k perfektnému výberu témy (súkromné splývajúce s osudmi ostatných – a dovolím si povedať – celej planéty) a jazykových prostriedkov. Tie prichádzajú z arzenálu slov denne používaných, ako aj zo sféry odborných pomenovaní povedzme oblakov, zjavia sa slová ako cytoplazma, tapír, úbežník, litosférické dosky, fotón...

- Mila Haugová
kultura.sme.sk, 25.3.2013. viac

Plant Room

27. november 2011

Plant Room

Mila Haugová (1942) sa narodila v Budapešti. Detstvo prežila v Nitre, Topoľčiankach a na Zajačej Doline neďaleko Levíc. Vyštudovala Agronomickú fakultu na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Pracovala ako agronómka a učiteľka, neskôr od roku 1985 ako redaktorka časopisu Romboid. Žije v Bratislave a v Zajačej Doline. viac


Rytier bez básne a Hany

25. február 2011

Rytier bez básne a Hany

Agda B. Pain

Rytier bez básne a Hany, 2-kniha hrdinských básní a hi-fi hymien budúcich generácií o šialenej jazde vnútornými vesmírmi, čiernymi dierami a zradnými mlynmi. Obsahuje 10 hviezdnych cyklov a 101 nekonečných básní a spevov s absolútnymi novinkami a výberom toho najlepšieho z rokov 2000-2010, čo sa objavilo v tlači, rádiu a televízii doma a v zahraničí. viac

Ruka v stene

25. február 2011

Ruka v stene

Márió Z. Nemes

Básnická kniha Ruka v stene je výberom z tvorby maďarského básnika Mária Z. Nemesa. Jeho autorská poetika je poučená nielen avantgardami, ale aj tradičnou poéziou. Jeho poézia je imaginatívna, no komunikatívna, so zmyslom pre humor. Často pracuje so snovými motívmi, s halucinačnou logikou. viac


Pohodlná mníška

25. február 2011

Pohodlná mníška

Peter Macsovszky

Účastník rôznorodých (aj literárnych) výskumov.Niektoré z jeho písomných výstupov: Strach z utópie (1994), Cvičná pitva (1997), Súmračná reč (1999), Klišémantra (2005), Tovar (2006), Príbytok cudzieho času (2008), Hromozvonár (2008),
Mykať kostlivcami (2010). viac

Chrám z piesku je búrka

27. november 2010

Chrám z piesku je búrka

Zoë Skoulding vyrastala vo Východnom Anglicku, študovala na Exeteri a predtým, ako sa usadila v severnom Walese, získavala skúsenosti v Himalájach. Prednáša na University of Wales v Bangore. Je zakladateľkou a redaktorkou časopisu Skald. Debutovala zbierkou Tide Table (Plocha prílivu, 1998), nasledovali The Mirror Trade (Zrkadlenie, 2004) a Remains of a Future City (Ruiny mesta budúcnosti, 2008). Pracuje na projektoch spájajúcich poéziu, hudbu a film. viac


Katalóg

27. november 2010

Katalóg

Vo svojom diele Margret Kreidl symbioticky fungujú lyrické a dramatické prvky. Niektoré jej one-woman-show zobrazujú jednoduché každodenné činnosti prostredníctvom strohých viet, minimalistického opisu. Básne mávajú erotický podtón, sú vystavané na slede impresií, často vo forme amorfných zrazením bez ohľadu na syntax.Poklesnuté žánre, najmä zošitovú červenú knižnicu spája s krimi, sentimentálnymi slaďákmi. Tradičný žáner „heimatrománu" premieňa na sériu alpských minikriminálok, americké sentimentálne novely sa odrážajú v stručných ženských životopisoch-portrétoch. Pracuje s klišé vidieckej idyly, aby dekonštruovala jej pointu. viac

Okamih pred dopadom

22. september 2010

Okamih pred dopadom

Derek Rebro

Debutová zbierka poézie Dereka Rebra básnicky zaujímavým spôsobom skúma, akými spôsobmi je prostredníctvom tela reprezentovaná či konštruovaná identita. viac


Básne

27. november 2009

Básne

Krisztina Tóth

Poetický hlas Krisztiny Tóth je subtílnou kombináciou silných vizuálnych prvkov, intelektuálnych reflexií a veľmi empatického, no často ironického dôrazu na scény, konflikty a postavy z každodenného sveta. Citlivý prístup k jazyku jej pomáha odhaľovať skryté či nepovšimnuté súvislosti vo vzťahu jazyka a skutočnosti. Zostavila a preložila Gabriela Magová.

Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad

22. september 2009

Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad

Ivan Štrpka

Ivan Štrpka v básnickej knihe Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad tvorivo pracuje s motívom krutosti súčasného života a konfrontuje ich s ľudskosťou a fantaskným zobrazením medziľudských vzťahov. viac


Mr Perplex a jeho žiaci

22. september 2009

Mr Perplex a jeho žiaci

Braňo Hochel

Básnik, prozaik, literárny vedec a translatológ Braňo Hochel prichádza s piatou básnickou zbierkou. Širšie rozvíja civilný výraz, prítomný v predchádzajúcej tvorbe. No v básnickej zbierke Mr Perplex a jeho žiaci sa od civilizačnej a historickej zasadenosti do istej miery abstrahuje. Modelovosť týchto textov spočíva v aluzívnych narážkach na buddhistických majstrov a ich žiakov, ktorí v záujme osvietenia musia občas podstupovať nielen psychické odriekanie, ale aj fyzické tresty. viac

Manuál

22. september 2009

Manuál

Daniel Grúň

Autor svoje básnické texty komponuje ako koncentrované vizuálne obrazy, často inšpirované výtvarným umením. Mnohé básne sú bezprostredne prepojené s vizuálnym svetom – filmom, fotografiou, sochou, maľbou – usilujú sa o priestorovosť. Zároveň však sleduje neukončenosť, fragmentárnosť výpovedí, ktoré fungujú ako návody na použitie. viac