Biele rukopisy

Biele rukopisy

Mila Haugová

V básnickej knihe Biele rukopisy Mila Haugová potvrdzuje svoj dlhoročný sústredený záujem o archetypálne vzťahy v ľudskom vedomí, postihujúce svet v jeho základných významoch.

Autorka sa sústreďuje na presnosť pomenovania a jeho včlenenie do tvaru básne. Jej básnická výpoveď, vybudovaná na opozičných významových paralelách smeruje k mnohovýznamovosti. Básnický subjekt podstupuje rozmanité návraty, poddáva sa spomienkam a retrospektívnym úvahám, ale aj intelektuálne štylizovaným reflexiám.

Na obálke bol použitý objekt BMX Lohmera (foto: Ľubomír Slezák)


Ten drsný vietor z kopca
je celkom môj v ňom
zviera svetla kôň
Nad riekou Gail
úzky pohyblivý
most je tvojim pohybom
Na kopci chýba zenový
kláštor Stádo kôz
zrastené z hmlou
Nestavaj na moste dom
ani v zimnom
haiku

28. január 2007 večer v inej izbe

katalogové číslo AP19AM07/2007
ISBN 978-80-89283-06-4
EAN 9788089283064
Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 9. 2007, 08:22

Knihy > Edícia Ambit > Súvisiace

Planktón gravitáciePlanktón gravitácie
Martin Solotruk Už názov tretej Solotrukovej knihy napovedá, že predmetom básnikovho výskumu sa tentoraz stáva...
Prižmúrenými očamiPrižmúrenými očami
Ľubica Somolayová Pred vašimi očami sa odohrá stvorenie príbehu z vody. Zdržanlivý, no priamy hlas vás bez ornamentalizmu...
Priezračná červenáPriezračná červená
Anni Sumari Výberom z básní Priezračná červená (Läpinäkyvä punainen) fínska poetka Anni Sumari predostiera tie...