Malé veľké mesto

Malé veľké mesto

Katarína Kucbelová

Tretia básnická kniha Katarína Kucbelovej Malé veľké mesto zobrazuje fenomén mesta ako premietacej plochy kolektívneho prežívania súčasného stavu sveta. Zároveň aj individuálny osud, konkrétny príbeh ako súčasť kolobehu širšie koncipovaného sveta, urbánnej reality.

Autorku zaujíma spôsob a miera situovanosti človeka v súčasnej civilizácii, jeho ašpirácie a neschopnosť zasiahnuť alebo sa prispôsobiť jej chodu, ako aj vplyv architektonických výdobytkov postindustriálnej spoločnosti na jednotlivca. Skladba zaujme nielen tematickým zameraním, ale aj spôsobom výstavby veršov, minimalistickým výrazom a akcentovaním poínt.


I.

deň je vždy
v hraniciach fyzických
možností

možnosti
predkov
sa zhodnocujú

každý deň

nie je istá
moja prítomnosť
v každodenných činnostiach
ktoré tvoria
každodenný život

nie je isté
či sa budú môcť
poistiť svojou minulosťou

deň je stále najväčšia istota

II.

v uliciach sa menia udalosti
ulice si požičiavajú vždy iné mená
my meníme ulice
a požičiavame si vždy iné byty

deň je stále najväčšia istota ale
pravidlo číslo jeden je nepočítať
pomocou týždňov rokov storočí

v tomto prispôsobivom meste
je minulosť menej istá ako budúcnosť

nie je ľahké žiť na hraniciach

katalogové číslo AP29AM13/2008
ISBN ISBN 978-80-89283-16-3
EAN 9788089283163
Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 9. 2008, 08:29

Knihy > Edícia Ambit > Súvisiace

Princíp neistotyPrincíp neistoty
Mária Ferenčuhová Druhá zbierka básní poetky, filmovej teoretičky a prekladateľky Márie Ferenčuhovej Princíp neistoty...
Príbytok cudzieho časuPríbytok cudzieho času
Peter Macsovszky Témami priamočiarych, takmer minimalistických básní Petra Macsovszkého sú otázky času, telesnosti,...
Uchvátené odstupyUchvátené odstupy
Monika Rinck Básne Moniky Rinck pôsobia naratívne, tematicky pestro a ich humor vyplýva z obradnej samozrejmosti...