Som ako morská voda

Dimana Ivanovová je autorkou dvoch básnických zbierok – Pozvanie k otcovstvu (orig. Pokana za bašta, 2012) a Abeceda túžob (orig. Azbuka na želanijata, 2016), z ktorých výber tvorí básnickú zbierku Som ako morská voda. Jej poézia sa vyznačuje tematickou a motivickou pestrosťou: sú tu básne, v ktorých sa zaoberá spoločenskou problematikou, životnými pocitmi ženy v dnešnej dynamickej a rozporuplnej dobe, verše intímne, vyznačujúce sa mimoriadnou otvorenosťou, lyrické impresie a veľa je textov inšpirovaných cestami do zahraničia.

Nášho čitateľa iste potešilo, že medzi tými poslednými sú aj také, ktoré sa viažu k Slovensku – k nemu má autorka naozaj blízky vzťah. V prípade básní z viacerých častí sveta – od Londýna až po Malacky – však nikdy nejde len o dajaké cestopisné obrázky, ale poetka sa usiluje obohatiť svoj pohľad o hĺbkový rozmer, prinášajúci isté, hoci aj drobné filozofické posolstvo, správu o našich životoch, o stave sveta a ľudskej duše. Medzikultúrny rozmer majú aj básne, v ktorých sa spomínajú výtvarníci či básnici, dotýkajú sa problematiky tvorby. A v nejednom Ivanovovej verši sa ozýva aj existenciálny tón.

Básne poetky boli preložené do viacerých jazykov – do angličtiny, francúzštiny, španielčiny, ruštiny, rumunčiny, macedónčiny, češtiny a arabčiny, publikovali ich v printových časopisoch i elektronických médiách. Po slovensky dosiaľ vyšli časopisecky a v antológii z medzinárodného festivalu Ars Poetica, na ktorom sa zúčastnila.

Igor Hochel

*

Dimana Ivanovová: Som ako morská voda, Ars Poetica 2017
Dimana Ivanovová: Som ako morská voda

*

Uvedenie publikácie na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018
Uvedenie publikácie na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018

*

Copyright © Dimana Ivanovová 2018
Slovak Edition © Ars Poetica 2018
Translation © Igor Hochel 2018
Grafika & layout Lívia Kožušková
ISBN 978-80-89963-01-0

Knižné tituly Ars Poetica v grafickom dizajne Lívie Kožuškovej

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku28. 9. 2018, 23:02

Knihy > Edícia Ambit > Súvisiace

Srna pozerajúca na PolárkuSrna pozerajúca na Polárku
Vesmír v oku, životná múdrosť – to je nová kniha poézie Mily Haugovej. Dianie na pomedzí ľudského a prírodného...
EuropainEuropain
Agda B. Pain „Obývateľný svet je obklopený: na východnej strane neznámou zemou, na poludňajšej strane neznámou...
StrunyStruny
Braňo Hochel napísal básnické zbierky Úryvky z kríža (1970), Predvčerom sme sa krásne milovali (1987), Vo štvrtok...