Srna pozerajúca na Polárku

Srna pozerajúca na Polárku

Vesmír v oku, životná múdrosť – to je nová kniha poézie Mily Haugovej. Dianie na pomedzí ľudského a prírodného sveta, ktoré bežný pohľad nezachytí. Poézia čistá ako horský prameň a prenikavá ako svetlo prameniace z hviezd je súčasne otvorená každému čitateľovi a čitateľke, v každej životnej situácii. Ku kráse knihy výraznou mierou prispievajú aj ilustrácie fínskeho maliara Osmo Rauhalu v grafickom spracovaní Lívie Kožuškovej.

"Písať báseň znamená stavať si do vnútra ešte jedno telo."

– Mila HaugováMila Haugová: Srna pozerajúca na Polárku Kniha Srna pozerajúca na Polarku v knižnici Krems Literaturhaus_3.3.2017

Kniha Srna pozerajúca na Polarku v knižnici Krems Literaturhaus_3.3.2017
Kniha Srna pozerajúca na Polárku v knižnici Krems Literaturhaus_3.3.2017


nočné lietadlo
(neznáma pohyblivá hviezda
letí k Severke) k pohyblivému
pólu (duše)...

*

možno stopy železa v našej krvi
zdanlivá neurčitosť anonymných nástrojov (smrti)
báseň: svet autonómnych obrazov: skoro monochrómne: odtlačky
dýchania: objekty vlastnej radiácie: astrálne vyžarovanie: moment
vnímania & identifikácie: odpoveď je nevypovedateľná:

*

roe-deer-1482712_1920.jpg

*

Reportáže z krstu knihy Srna pozerajúca na Polárku v relácii RTVS Umenie
Reportáže z krstu knihy Srna pozerajúca na Polárku
v relácii RTVS Umenie

*

Mystická dualita
Esej Dany Podrackej o zbierke básní Srna pozerajúca na Polárku,
Knižná revue 6/2017

*

Cena Klubu nezávislých spisovateľov pre zbierku Srna pozerajúca na Polárku

Copyright © Mila Haugová 2016
Slovak Edition © Ars Poetica 2016
Illustrations © Osmo Rauhala
Grafika & layout Lívia Kožušková
ISBN 978-80-89283-84-2

Mila Haugová: Srna pozerajúca na Polárku

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku6. 3. 2017, 10:48

Knihy > Edícia Ambit > Súvisiace

EuropainEuropain
Agda B. Pain „Obývateľný svet je obklopený: na východnej strane neznámou zemou, na poludňajšej strane neznámou...
StrunyStruny
Braňo Hochel napísal básnické zbierky Úryvky z kríža (1970), Predvčerom sme sa krásne milovali (1987), Vo štvrtok...
Michal HabajMichal Habaj
Michal Habaj Motto Michala Habaja: - Skutočná poézia nepripúšťa možnosť voľby. Je to nutnosť;vrh kociek, v ktorom...