Edícia Artefakty

Partner Technic
Výhradný distribútor knižných titulov Ars Poetica

Metafyzická domácnosť I

21. august 2017

Metafyzická domácnosť I

Martin Solotruk

​Metafyzická domácnosť I je v poradí piatou zbierkou medzinárodne etablovaného básnika Martina Solotruka, kde autor pracuje s objektmi bežného používania (sporák, kľučka, vešiak, či zrkadlo), prostredníctvom ktorých komunikuje s čitateľom a objekty komunikujú s tými, ktorí sú v domácnosti a zároveň prostredníctvom nich komunikujú aj zúčastnení medzi sebou – v metafyzickej domácnosti. viac

Ráno modré zviera a iné básne

21. júl 2017

Ráno modré zviera a iné básne

Predstavujeme čitateľskej verejnosti výber z tvorby súčasnej nemeckej poetky Sylvie Geist, jednej z najzaujímavejších nemecky píšucich poetiek a autorky, ktorá prostredníctvom originálnych výrazových prostriedkov vytvára osobitý vnútorný svet prežívania každodennosti a často dokáže zdanlivú všednosť pretaviť do podoby univerzálneho, všeobecne platného. viac


Plynutie

14. jún 2017

Plynutie

Poézia Juliety Valero je mimoriadne súčasná vo svojej naliehavosti vysloviť existenciálne pochybnosti modernej spoločnosti jazykom, ktorý osciluje medzi modernou a postmodernou. Otvára pred nami sieť surrealistických obrazov, nových možností básnického vyjadrovania i hru so slovami a s obrazmi. Jej básne sa často javia ako koncentrované zhluky imaginácií na pomedzí možnej reality a predstáv. viac

Múzeum netrpezlivosti

27. november 2013

Múzeum netrpezlivosti

Nemecký básnik Hans Thill sa narodil v Baden-Badene a žije v Heidelbergu. Je spoluzakladateľom Vydavateľstva Wunderhorn. Od roku 2010 je riaditeľom Umeleckého centra Edenkoben. Za zbierku poézie Kühle Religionen (Chladné náboženstvá, 2003) mu udelili Cenu Petra Huchela (2004). Editorsky sa podieľal na antológií poézie: Vorwärts ihr Kampfschildkröten. Gedichte aus der Ukraine (Napred, bojové korytnačky. Básne z Ukrajiny, 2006) a Lied aus reinem Nichts. Deutschsprachige Lyrik des 21. Jahrhunderts (Pieseň z číreho nič. Nemecká lyrika 21. storočia, 2010, spolu s Michaelom Braunom). viac


Krv pod figovníkom

25. február 2010

Krv pod figovníkom

Vasović Nebojša

V rámci srbskej básnickej tradície nadväzuje Vasović na významné postavy avantgardy Rastka Petrovića s jeho roztržitou nespútanou aluzívnosťou, Stanislava Vinavera s humorným ludizmom a modernistickou nekompromisnosťou, ako aj na Momčila Nastasijevića s jeho pokusmi dostať sa cez folklór k metafyzike. viac

Tichá ruka. Desať elégií

18. september 2009

Tichá ruka. Desať elégií

Ivan Štrpka

Ivan Štrpka svojou básnickou zbierkou potvrdzuje, že patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasnej slovenskej poézie. Za svoju zbierku Tichá ruka. Desať elégii bol nominovaný na literárnu cenu Európsky básnik mieru (The European Poet of Freedom Literary Award), ktorú udeľuje mesto Gdaňsk. Autorove básne do poľštiny (Cicha Ręka. Dziesięć elegii) preložil Zbigniew Machej. (Tiež pozri: Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad.) viac


Krajina medzi nami

25. február 2009

Krajina medzi nami

Carolyn Forché

Carolyn Forché je autorkou štyroch básnických zbierok: Gathering The Tribes (Sústreďovanie kmeňov), získala cenu Yale Younger Poets Award, The Country Between Us (Krajina medzi nami), bola vybratá do Lamont Selection Akadémiou amerických básnikov, The Angel of History (Anjel histórie), získala cenu Los Angeles Times Book Award a Blue Hour (Modrá hodina), bola nominovaná do National Book Critics Circle Award. viac

Lyrický činiteľ a iné básne

18. september 2006

Lyrický činiteľ a iné básne

Piotr Sommer

Poézia Piotra Sommera v sebe spája najlepšie vplyvy európskych a svetových avantgárd s rýdzo poľským elementom. Básnik je rovnako neochvejným spojencom undergroundu ako aj akademikom, pozývaným na prednáškové turné. Jeho výrazom nie je sentiment, ale latentná irónia, povýšená do stavu tekutej obraznosti, často s príchuťou „obrazov starého sveta".

viac


Zrátané dni

18. september 2006

Zrátané dni

Peter Huchel

Výber z tvorby jedného z najznámejších lyrikov 20. storočia v preklade Jána Štrassera a Petra Zajaca. Peter Huchel je svojou prírodnou lyrikou ako šifrou, odčítateľnou zo stôp ľudských znakov, blízky Günterovi Eichovi, poetikou absolútnej metaforickej skratky Paulovi Celanovi. Ľahučká a nadýchaná poézia ako ľudová pieseň, rafinovaná a dômyselne štylizovaná. viac

Dúha na nočnej oblohe

18. september 2006

Dúha na nočnej oblohe

Dannie Abse

Výber z tvorby Dannieho Abseho zostavil a preložil Marián Andričík. Abseho básnický rez svetom je presný niekedy až naturalisticky hlboký. Oscilácia medzi skepsou a nádejou, prítomná v mnohých básňach, odráža jeho detailné vnímanie reality a pokus básnicky sa s ňou vyrovnať. Tento „jemný existencialista", ako ho v monografii o jeho poézii nazval básnik a kritik M. L. Rosenthal, na margo svojej tvorby napísal: „Nechcel som uverejňovať uhladené básne, ktoré by prehliadali psychotickú surovosť 20. storočia." viac


Krá

18. september 2006

Krá

Ted Hughes

Najvýznamnejšie dielo britského "Poeta Laureate" Teda Hughesa – komponovaná básnická kniha Crow (1970), v ktorej sa autor pokúša vytvoriť originálnu mýtickú verziu sveta. Slovenský preklad Martina Solotruka obsahuje všetky texty jej rozšíreného vydania z roku 1972. Za svoj preklad získal M. Solotruk v roku 2007 Cenu Jána Hollého v kategórii preklad poézie a vydavateľstvu Ars Poetica bola udelená Pocta Literárneho fondu za významný edičný čin. viac

Krídla okna

18. september 2006

Krídla okna

Výber z básní Sarah Kirsch Krídla okna prináša lyriku veľkých citov a vášní, vysokých tónov a dramatického gesta. Tieto básne sú plné extrémov, obrazy žiarivého slnečného svetla striedajú motívy temnej noci, atmosféra tichej nehy sa razom premení na burácajúcu zlosť a mohutný hnev, blaženosť víťazstva na trpkosť prehry. Básne sú nielen plné kontrastov, ale zároveň ich prekonávania, splývania: ľúbostné je zároveň prírodným a prírodné spoločenským. viac