Dúha na nočnej oblohe

Dúha na nočnej oblohe

Dannie Abse

Výber z tvorby Dannieho Abseho zostavil a preložil Marián Andričík. Abseho básnický rez svetom je presný niekedy až naturalisticky hlboký. Oscilácia medzi skepsou a nádejou, prítomná v mnohých básňach, odráža jeho detailné vnímanie reality a pokus básnicky sa s ňou vyrovnať. Tento „jemný existencialista", ako ho v monografii o jeho poézii nazval básnik a kritik M. L. Rosenthal, na margo svojej tvorby napísal: „Nechcel som uverejňovať uhladené básne, ktoré by prehliadali psychotickú surovosť 20. storočia."

Biely plášť, purpurový plášť

Biely plášť, purpurový plášť,
z oboch si rukáv skúša.
Ten biely stále farbí krv
a purpurový ruža.

Domnelá ruža, pravá krv
len hybrid zložia vedno;
biely plášť, purpurový plášť
málokto zladí v jedno.

Biely plášť, purpurový plášť,
jeden za druhý zameň,
v tom bielom ťa však spáli mráz
a v purpurovom plameň.

katalogové číslo AP16ART06/2006
ISBN 80-969409-9-6
EAN 9788096940998
Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku18. 9. 2006, 12:30