slovensky english

Albín Bagin Krása približnosti

Albín Bagin Krása približnosti

Výber z predčasne uzavretého literárnovedného diela Albína Bagina (1939 – 1982) predstavuje v myslení o literatúre výrazný osobnostný a dodnes často aktuálny pohľad, ktorý, len zdanlivo paradoxne, čas nielen overuje, ale i potvrdzuje. Jeho interpretácia kľúčových diel a autorov slovenskej a sčasti i svetovej literatúry mala spoľahlivý základ v dôslednom scientizme, ktorý sa napájal najmä zo zdrojov ruskej formálnej školy a pražského štrukturalizmu, ktorý však A. Bagin obohacoval len na prvý pohľad protikladnou tradíciou esejizmu, najmä českého a slovenského, ale i francúzskeho, ruského a i. Z tejto syntézy vznikol Baginov osobitný literárnovedný rukopis, v ktorom sa vedecká korektnosť a presnosť snúbila s osobnostným nasadením esejistu, s osobne i osobnostne garantovaným názorom.

Na tomto spoľahlivom metodologickom podloží A. Bagin vytvoril za čosi viac ako dvadsaťročie dielo, ktoré zanechalo v dejinách slovenského literárnovedného myslenia trvalú stopu tak v oblasti literárnej kritiky a historiografie ako aj teórie. V jeho interpretácii slovenská literatúra, predovšetkým 20. storočia, ale i vybraní autori svetovej literatúry dostávajú nové impulzy. Mnohosť zrkadlových plôch, v ktorých sa literárne problémy odrážajú, však neznamená metodologickú či žánrovú heterogénnosť, skôr naopak: jednotu a celistvosť, vyplývajúcu, ako to sám A. Bagin formuloval, „z totožnosti predmetu" a „pisateľovho názoru". Texty tohto výberu z diela Albína Bagina dokumentujú, že táto totožnosť či identickosť je podnetná pri odkrývaní hodnôt literatúry i dnes.

– Rudolf Chmel

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránkupublikované 27. 11. 2010

Knihy > Edícia Poetika > Súvisiace

Hľadanie modernyHľadanie moderny
Dana Hučková (rod. Kršáková) študovala v rokoch 1986 — 1991 estetiku a literárnu vedu na Filozofickej...
Literárnokritická reflexia 2009Literárnokritická reflexia 2009
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009 vznikla na základe rovnomenného...
P[r]ózy po roku 1989P[r]ózy po roku 1989
Marta Součková Monografia P[r]ózy po roku 1989 je príspevkom k doteraz málo prebádanej problematike...
Literárnokritická reflexia 2008Literárnokritická reflexia 2008
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008 vznikla na základe rovnomenného...
Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...
Zora Prušková Monografia Zory Pruškovej Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky je základné...
Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pav...Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pav...
Jana Pácalová Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského)...
CalmCube2 CMS
RSSVytlačiť stránkuKonverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk · Mapa stránok · © 2014 - 2019 ArsPoetica