Druhá moderna

Druhá moderna

Michal Habaj

Literárnovedná monografia Druhá moderna odhaľuje vplyvy fin de siècle, dekadencie a expresionizmu. V dielach Tida J. Gašpara, Janka Alexyho, Jána Hrušovského, Ivana Horvátha, Gejzu Vámoša a Ivana Minárika. Autora zaujíma predovšetkým obraz ženy, rozličné typy osudových žien, vzťah oboch pohlaví, resp. erotika ako súčasť modernistickej poetiky.

katalogové číslo AP 005PO01
ISBN 80-969409-1-0
Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku18. 9. 2005, 12:53