slovensky english

Hľadanie moderny

Dana Hučková (rod. Kršáková) študovala v rokoch 1986 — 1991 estetiku a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1991 pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde sa zaoberá slovenskou literatúrou na prelome 19. a 20. storočia, so zameraním na tvorbu Slovenskej moderny.

Venuje sa tiež kritickej refl exii súčasnej slovenskej literatúry, najmä prózy. Je autorkou monografie Dušan Dušek (2002) a spoluautorkou kolektívnych prác Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005), Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia (2006) a Panoráma slovenskej literatúry II. Literárne dejiny od realizmu po rok 1945 (2005). Je editorkou kníh Ivan Krasko: Básnické dielo (2005) a Ladislav Ballek: Južná pošta. Pomocník (2007).

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránkupublikované 27. 11. 2009

Knihy > Edícia Poetika > Súvisiace

Literárnokritická reflexia 2009Literárnokritická reflexia 2009
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009 vznikla na základe rovnomenného...
P[r]ózy po roku 1989P[r]ózy po roku 1989
Marta Součková Monografia P[r]ózy po roku 1989 je príspevkom k doteraz málo prebádanej problematike...
Literárnokritická reflexia 2008Literárnokritická reflexia 2008
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008 vznikla na základe rovnomenného...
Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...
Zora Prušková Monografia Zory Pruškovej Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky je základné...
Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pav...Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pav...
Jana Pácalová Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského)...
Mystická misia S. B. HroboňaMystická misia S. B. Hroboňa
Ľubica Somolayová Ľubica Somolayová (1979) absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave,...
CalmCube2 CMS
RSSVytlačiť stránkuKonverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk · Mapa stránok · © 2014 - 2019 ArsPoetica