Literárnokritická reflexia 2008

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 9. decembra 2008 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Na seminári odzneli odborné referáty a diskusné príspevky, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených spolu s prepisom diskusií do tejto publikácie.

Autorský kolektív: Vladimir Barborík, Karol Csiba, Ján Gavura, Michal Jareš, Eva Jenčíková, Dana Kršáková, Lucia Čandíková Paraličová, Radoslav Passia, Jana Pácalová, Edita Príhodová, Ľubica Somolayová, Marta Součková, Miriam Suchánková, Ivana Taranenková.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku27. 11. 2008, 16:06

Knihy > Edícia Poetika > Súvisiace

Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...
Zora Prušková Monografia Zory Pruškovej Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky je základné literárnovedné dielo...
Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pavla DobšinskéhoMetamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára p...
Jana Pácalová Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského) sleduje problematiku...
Mystická misia S. B. HroboňaMystická misia S. B. Hroboňa
Ľubica Somolayová Ľubica Somolayová (1979) absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, v roku 2006 získala...