Literárnokritická reflexia 2010

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010 je priestorom pre kritické hodnotenie najnovšej slovenskej literárnej produkcie. Pravidelne prináša komplexnú reflexiu súčasnej slovenskej literatúry a konfrontáciu odlišných názorov, postojov a východísk jednotlivých literárnych kritikov.

Autorský kolektív: Karol Csiba, Ján Gavura, Dana Hučková, Michal Jareš, Ľubomír Machala, Radoslav Passia, Jana Pácalová, Edita Príhodová, Adam Svetlik, Ľubica Somolayová, Marta Součková, Miriam Suchánková, Ivana Taranenková.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku27. 11. 2010, 16:07

Knihy > Edícia Poetika > Súvisiace

Albín Bagin Krása približnostiAlbín Bagin Krása približnosti
Výber z predčasne uzavretého literárnovedného diela Albína Bagina (1939 – 1982) predstavuje v myslení o literatúre...
Hľadanie modernyHľadanie moderny
Dana Hučková (rod. Kršáková) študovala v rokoch 1986 — 1991 estetiku a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Univerzity...
Literárnokritická reflexia 2009Literárnokritická reflexia 2009
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu...