Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006 vznikla na základe spolupráce s Ústavom slovenskej literatúry SAV. Na odbornom seminári 12. decembra 2006 odzneli diskusné príspevky a referáty, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených do tejto publikácie. Poslaním Literárnokritickej reflexie slovenskej literatúry 2006 je poskytnúť priestor na výmenu názorov a postojov k najnovšej slovenskej literárnej produkcie.

Projekt má cieľ stať sa dlhodobou platformou bilančného literárnokritického uvažovania, ktorá bude rok čo rok poskytovať komplexnú reflexiu najnovšej literárnej produkcie. Prináša kritickú reflexívnosť výrazne prevyšujúcu úroveň bežných literárnych kritík v periodikách. Okrem samotných odborných textov prináša aj prepis diskusií k jednotlivým knižným titulom.

Autorský kolektív: Vladimír Barborík, Karol Csiba, Michal Jareš, Dana Kršáková, Jana Kuzmíková, Ľubomír Machala, Pavol Markovič, Fedor Matejov, Pavel Matejovič, Radoslav Passia, Jana Pácalová, Edita Príhodová, Ľubica Somolayová, Marta Součková, Jaroslav Šrank, Ivana Taranenková.

katalogové číslo AP21PO02/2007
ISBN 978-80-89283-08-8
EAN 9788089283088
Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku18. 9. 2006, 12:53

Knihy > Edícia Poetika > Súvisiace

Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pavla DobšinskéhoMetamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára p...
Jana Pácalová Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského) sleduje problematiku...
Mystická misia S. B. HroboňaMystická misia S. B. Hroboňa
Ľubica Somolayová Ľubica Somolayová (1979) absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, v roku 2006 získala...
Druhá modernaDruhá moderna
Michal Habaj Literárnovedná monografia Druhá moderna odhaľuje vplyvy fin de siècle, dekadencie a expresionizmu....