slovensky english

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006 vznikla na základe spolupráce s Ústavom slovenskej literatúry SAV. Na odbornom seminári 12. decembra 2006 odzneli diskusné príspevky a referáty, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených do tejto publikácie. Poslaním Literárnokritickej reflexie slovenskej literatúry 2006 je poskytnúť priestor na výmenu názorov a postojov k najnovšej slovenskej literárnej produkcie.

Projekt má cieľ stať sa dlhodobou platformou bilančného literárnokritického uvažovania, ktorá bude rok čo rok poskytovať komplexnú reflexiu najnovšej literárnej produkcie. Prináša kritickú reflexívnosť výrazne prevyšujúcu úroveň bežných literárnych kritík v periodikách. Okrem samotných odborných textov prináša aj prepis diskusií k jednotlivým knižným titulom.

Autorský kolektív: Vladimír Barborík, Karol Csiba, Michal Jareš, Dana Kršáková, Jana Kuzmíková, Ľubomír Machala, Pavol Markovič, Fedor Matejov, Pavel Matejovič, Radoslav Passia, Jana Pácalová, Edita Príhodová, Ľubica Somolayová, Marta Součková, Jaroslav Šrank, Ivana Taranenková.

katalogové číslo AP21PO02/2007
ISBN 978-80-89283-08-8
EAN 9788089283088
Vytlačiť stránku Vytlačiť stránkupublikované 18. 09. 2006

Knihy > Edícia Poetika > Súvisiace

Druhá modernaDruhá moderna
Michal Habaj Literárnovedná monografia Druhá moderna odhaľuje vplyvy fin de siècle, dekadencie...
CalmCube2 CMS
RSSVytlačiť stránkuKonverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk · Mapa stránok · © 2014 - 2019 ArsPoetica