Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 22. januára 2008 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Na seminári odzneli odborné referáty a diskusné príspevky, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených spolu s prepisom diskusií do tejto publikácie.

Poslaním Literárnokritickej reflexie slovenskej literatúry 2007 je poskytnúť priestor na výmenu názorov a postojov k najnovšej slovenskej literárnej produkcie. Ambíciou projektu je stať sa dlhodobou platformou bilančného literárnokritického uvažovania, ktorá rok čo rok poskytuje komplexnú reflexiu najnovšej literárnej produkcie.

Autorský kolektív: Vladimír Barborík, Karol Csiba, Ján Gavura, Michal Jareš, Dana Kršáková, Iva Málková, Pavol Markovič, Eva Pariláková, Radoslav Passia, Jana Pácalová, Edita Príhodová, Zoltán Rédey, Ľubica Somolayová, Marta Součková, Ivana Taranenková.

katalogové číslo AP28PO04/2008
ISBN ISBN 978-80-89283-17-0
EAN 9788089283170
Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku18. 9. 2007, 12:54

Knihy > Edícia Poetika > Súvisiace

Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...
Zora Prušková Monografia Zory Pruškovej Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky je základné literárnovedné dielo...
Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006Literárnokritická reflexia slovenskej li...
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006 vznikla na základe spolupráce s Ústavom slovenskej...
Druhá modernaDruhá moderna
Michal Habaj Literárnovedná monografia Druhá moderna odhaľuje vplyvy fin de siècle, dekadencie a expresionizmu....