Mystická misia S. B. Hroboňa

Mystická misia S. B. Hroboňa

Ľubica Somolayová

Ľubica Somolayová (1979) absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, v roku 2006 získala titul PhD. v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde doposiaľ pôsobí. Prednáša na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Venuje sa literatúre národného obrodenia, romantickým ideológiám, problematike subjektivity, ale aj reflexii súčasnej literatúry.

Ťažisko práce spočíva v interpretačných analýzach vybraných básní S. B. Hroboňa, ktorých cieľom je overiť prítomnosť mystických inšpirácií. Autorka sa sústredila na niekoľko vybraných textov, u ktorých predpokladala, že budú v akejkoľvek forme odrážať mystický zážitok. Vybrala si štyri ústredné texty s rozličným datovaním, resp. i bez datovania Obraz (Krajolik), nedatovaný; Prietaj, napísaný v roku 1849, publikovaný v roku 1861, Rozpejánok, napísaný v roku 1857, Slovenské iskrice z roku 1857 a Svatopomstopej, vydaný v roku 1872. Na základe ich interpretačných analýz sa autorka snažila demonštrovať prítomnosť základných tematických okruhov a motívov mystiky, implikujúcich mystické inšpirácie mesianistickej poézie S. B. Hroboňa.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku25. 2. 2008, 15:23

Knihy > Edícia Poetika > Súvisiace

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007Literárnokritická reflexia slovenskej li...
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu...
Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006Literárnokritická reflexia slovenskej li...
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006 vznikla na základe spolupráce s Ústavom slovenskej...
Druhá modernaDruhá moderna
Michal Habaj Literárnovedná monografia Druhá moderna odhaľuje vplyvy fin de siècle, dekadencie a expresionizmu....