slovensky english

Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku.

Rácovej literárnovedná správa o Štrpkovej poézii patrí k tomu najlepšiemu, čo bolo doteraz o poézii tohto autora napísané. Autorka kvalifikovane poodkrýva možnosti, ktoré nám básnik svojou poéziou ponúka. V intenciách povahy predmetu svojho skúmania nás vťahuje do procesu poznávania, oboznamuje nás s jeho výsledkami a pritom ponecháva priestor pre jeho otvorenosť.

– prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

Monografiu V. Rácovej hodnotím ako originálny, metodologicko-koncepčne veľmi solídne zvládnutý a nesporne prínosný literárnovedný interpretačný výkon osobitného významu – totiž ako momentálne najdôkladnejšie a najlepšie komplexné výkladové spracovanie, resp. literárnoteoretickú interpretáciu poézie Ivana Štrpku, t. j. zásadný príspevok k literárno-historiografickej a teoretickej reflexii, systematickému a komplexnému poetologickému i axiologickému hodnoteniu básnického diela jedného z najvýznamnejších a najosobitejších autorov slovenskej poézie posledného polstoročia a čelného príslušníka, „protagonistu“ jednej z kľúčových básnických skupín na domácej literárnej scéne tohto obdobia (osobitne 60. rokov).

– doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.


pozvanka-na-krst-knihy_artforum_15-6-_19-00-hod.jpg knizna-revue-c-7-8.jpg
Pozvánka na krst knihy a titulka letného dvojčísla Knižnej revue 7-8

*

Uvedenie odbornej publikácie aj na webstránke versopolis.com


Viac fotografií (28)
Veronika Rácová: Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku - ukážka

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránkupublikované 11. 04. 2016

Knihy > Edícia Poetika > Súvisiace

Medzi myšlienkou a obrazomMedzi myšlienkou a obrazom
V texte Mareka Debnára sa pozitívne odrazila skutočnosť, že autorov záujem o literatúru je...
Fenomén VajanskýFenomén Vajanský
Ivana Taranenková absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor filozofia...
Literárnokritická reflexia 2010Literárnokritická reflexia 2010
Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010 je priestorom pre kritické hodnotenie...
CalmCube2 CMS
RSSVytlačiť stránkuKonverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk · Mapa stránok · © 2014 - 2019 ArsPoetica