P[r]ózy po roku 1989

P[r]ózy po roku 1989

Marta Součková

Monografia P[r]ózy po roku 1989 je príspevkom k doteraz málo prebádanej problematike slovenskej prózy posledných 20 rokov.

Skúsená literárna kritička a zároveň erudovaná vysokoškolská pedagogička Marta Součková pomenováva nielen tendencie a javy v slovenskej próze po roku 1989, ale na základe presných konkretizácií ich aj „diagnostikuje", preto jej monografiu možno považovať za ojedinelý príspevok k slohovo-typologickej, poetologickej a axiologickej diferenciácii súčasnej literatúry. Autorka sa zaujíma nielen o premeny jednotlivých autorských poetík a štýlov, ale tiež o otázky žánru, zamerania, intertextuality, feminizmu – v diele V. Pankovčína, E. Hlatkého, P. Pišťanka, D. Taragela, M. Kopcsaya, M. Vadasa, Ballu, T. Horvátha, P. Rankova, J. Bodnárovej, M. Kompaníkovej, J. Juráňovej a U. Kovalyk.

katalogové číslo AP41PO07/2009
ISBN ISBN 978-80-89283-28-6
EAN 9788089283286
Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku18. 9. 2009, 12:55

Knihy > Edícia Poetika > Súvisiace

Literárnokritická reflexia 2008Literárnokritická reflexia 2008
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu...
Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...
Zora Prušková Monografia Zory Pruškovej Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky je základné literárnovedné dielo...
Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pavla DobšinskéhoMetamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára p...
Jana Pácalová Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského) sleduje problematiku...