Authors


Dannie Abse

1. march 2015

Dannie Abse

Dannie Abse (1923-2014), velšský básnik, prozaik a dramatik, sa narodil v Cardiffe v židovskej rodine. Po štúdiách medicíny slúžil ako major Britského kráľovského letectva, neskôr pôsobil v Londýne ako lekár – špecialista na pľúcne choroby. V rokoch 1949 – 1954 vydával časopis Poetry and Poverty, ktorého názov signalizuje Abseho ľavicovú orientáciu. Básnický debut Za všetkým zeleným (After Every Green Thing) mu vyšiel v roku 1949 ešte ako študentovi medicíny a charakterizuje ho príklon k neoromantickej vlne tohto obdobia ovplyvnenej poéziou Dylana Thomasa. more

Maria Barnas

1. february 2015

Maria Barnas

is a poet and visual artist. Both in her written work (including novels, poetry and essays) and in her visual work she works with the idea how description (de)forms reality. The poetry of Maria Barnas forms an introspective collection of observations and experiences, with a wide range of descriptions - from 'what one generally fears', to precise children, rejected psychiatrists and our limited understanding of the universe - showing contemporary life and society in a stark yet unusual light. more


Pernilla Berglund

1. february 2015

Pernilla Berglund

was born in 1982 in Umeå, Västerbotten County, in Northern Sweden. In the winter of 2013 her debut poetry collectionTilltar/Increases was published. The poems examine our relationship with the people who surround us, in our search for place and location, both geographically and in life. The outer and inner landscapes intersect, proximity becomes distance, and in these very movements we come to create ourselves. more

Marek Debnár

2. january 2015

Marek Debnár

je absolventom Filozofıckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde obhájil doktorskú prácu na tému vzťahu subjektu a autora. more


Michel Delville

1. january 2015

Michel Delville

Vyučuje anglickú, severoamerickú a komparatívnu literatúru na Univerzite v Liège, kde zároveň vedie Interdisciplinárne centrum pre aplikovanú poetiku. Je autorom a spoluautorom knižnej štúdie Americké básne v próze: poetické formy a hranice žánru (The American Prose Poem: Poetic Form and the Boundaries of Genre, 1998); J. G. Ballard (1998); Hamlet & Co (2001); Frank Zappa, Kapitán Beefheart a tajné dejiny maximalizmu (Frank Zappa, Captain Beefheart, and the Secret History of Maximalism, 2005)... more

H.D.

1. january 2015

H.D.

Hilda Doolittle (1886 – 1961) bola americká poetka, členka skupiny imaginistov... more


Sylvia Geist

1. january 2015

Sylvia Geist

Dimana Ivanovová

1. january 2015

Dimana Ivanovová

je predstaviteľkou mladšej strednej generácie bulharských poetiek. Pochádza z čiernomorskej oblasti, narodila sa vo Varne. Na Univerzite svätého Klimenta Ochridského v Sofii vyštudovala slovanskú filológiu s profilovým predmetom český jazyk a literatúra a francúzštinu. Je dvojnásobnou držiteľkou Ceny Grigora Lenkova za preklad básní Kateřiny Rudčenkovej, Radka Malého a Radka Friedricha a Ceny Zväzu bulharských prekladateľov za najlepší preklad bulharskej literatúry do cudzieho jazyka za rok 2017. more


Thomas Stearns Eliot

1. january 2015

Thomas Stearns Eliot

"Iba tí, čo sa neboja zájsť za hranice, môžu zistiť, kam až sa dá zájsť."
T. S. Eliot more

Carolyn Forché

31. december 2014

Carolyn Forché

sa narodila v Detroite. Je autorkou štyroch básnických zbierok: Gathering The Tribes (Sústreďovanie kmeňov), za ktorú získala cenu Yale Younger Poets Award, The Country Between Us (Krajina medzi nami), zbierka bola vybratá do Lamont Selection Akadémiou amerických básnikov, The Angel of History (Anjel histórie), získala cenu Los Angeles Times Book Award a Blue Hour (Modrá hodina), ktorá bola nominovaná do National Book Critics Circle Award. more


Mária Ferenčuhová

30. december 2014

Mária Ferenčuhová

sa narodila a vyrastala v Bratislave, dospela v Paríži a vrátila sa opäť do Bratislavy. Dnes prednáša na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení. more

Daniel Grúň

29. december 2014

Daniel Grúň

pochádza z Piešťan, žije v Bratislave. Študoval dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Prednáša na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, venuje sa výtvarnej publicistike a skúma rozmanité vzťahy obrazov a písania na pozadí kultúrnych ruín modernizmu. more


Michal Habaj

28. december 2014

Michal Habaj

Michal Habaj is a poet and a literary scientist. He was born in 1974 in Bratislava. He studied Slovak Language and Literature, and completed his doctoral studies at the Institute of Slovak Literature, Slovak Academy of Science, where he currently works. more

Mila Haugová

26. december 2014

Mila Haugová

is one of the most translated and most prolific Slovak poets. She was born in Budapest and spent her childhood in Nitra, Topoľčianky, and Zajačia Dolina, close to the city of Levice. She graduated at the Faculty of Agronomy at the College of Agriculture (today’s Slovak University of Agriculture) in Nitra. She worked as agronomist and later as secondary-school teacher. Between 1986 – 1996, Haugová was an editor of the Romboid literary magazine. She lives and writes in Dúbravka (a borough of Bratislava) and in Zajačia Dolina. more


Kristina Hočevar

26. december 2014

Kristina Hočevar

is a poet and graduate of Slovene Language and General Linguistics at the Ljubljana Faculty of Arts. She has written five books of poetry: V pliš (Into Plush, Cankarjeva založba 2004), Fizični rob (The Physical Edge, Cankarjeva založba 2007), Repki (Litlle Tails, Škuc 2008), Nihaji (Oscillations, Cankarjeva založba 2009) and Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda (Aluminium on Teeth, Chalk on Lips, Škuc 2012). more

Braňo Hochel

25. december 2014

Braňo Hochel

Braňo Hochel (1951-2015) od roku 1975 pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, s prestávkami, ktoré strávil na Moskovskej štátnej univerzite a University of Pittsburgh. Bol prvým námestníkom primátora Bratislavy. Pracoval ako redaktor periodík Proti prúdu, Revue svetovej literatúry, Kultúrny život, SME Plus, od roku 2001 bol šéfredaktorom Revue aktuálnej kultúry — RAK. more