Authors


Henri Michaux

18. december 2014

Henri Michaux

Henri Michaux (1899 – 1984) is one of the most essential figures of modern European art. His contribution as an artist in the full sense of the word is not significant only in the field of literature – he also proves himself as a painter, essayist, philosopher and traveler. French literary critics label his literary work as belonging to surrealism, or alternatively to the poetry of “real imagination,” with representatives such as Perce, Jouve, Reverdy, René Char, Césaire, Francis Ponge and others. more

Márió Z. Nemes

18. december 2014

Márió Z. Nemes

Márió Z. Nemes (1982) je básnik a kritik. Publikuje od roku 2000. Jeho poézia a recenzie sa objavili v mnohých maďarských periodikách. Vydal dve knihy básní: Alkalmi magyarázatok a húsról (Príležitostné vysvetlivky k mäsu, 2006) a Bauxit (2010). Je členom Asociáce mladých básnikov Atillu Józsefa (József Attila Kör, JAK) a maďarského PEN klubu. Je spoluzakladateľom básnického blogu Telep (Kolónia). more


Jana Pácalová

17. december 2014

Jana Pácalová

Jana Pácalová is a poet and literature scientist. She studied at the University of Trnava and later received a doctorate in history and theory of Slovak literature from the Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences. Her research is currently primarily dedicated to fairy tales as well as 19th century Slovak literature, particularly in relation to publishing, analysis and literary and historical contextualization of the works of Slovak romantics, which have so far been marginalized in the field of literary history (i.e. the prose of Samo Chalupka). more

Agda B. Pain

17. december 2014

Agda B. Pain

Agda B. Pain (1969, Košice, Československá socialistická republika), turecký umelec a básnik slovenského pôvodu. Vyrastal v rodine triednych nepriateľov socializmu a kulakov z matkinej strany. Jeho otec bol ako mladší seržant ŠTB odsúdený začiatkom 50. rokov za protištátnu činnosť a sabotáž na 10 rokov v najprísnejších väzniciach a pracovných táboroch, napríklad v uránových baniach v Jáchymove. more


Zora Prušková

17. december 2014

Zora Prušková

Zora Prušková sa venuje výskumu a interpretácii prózy druhej polovice 20-teho storočia. Je autorkou dvoch kníh, viacerých štúdií a spoluautorkou vedeckých, pedagogických a edičných projektov. Od roku 1995 vedie semináre zo slovenskej a svetovej literatúry na VŠMU v Bratislave.

Veronika Rácová

17. december 2014

Veronika Rácová

Veronika Rácová absolvovala masmediálne štúdiá na FMK UCM v Trnave a slovenský jazyk, literatúru a estetiku na FiF UK v Bratislave. Tu získala v roku 2012 doktorát zo slovenskej literatúry a literárnej vedy. Literárnokritickú a recenzentskú činnosť orientovanú najmä na súčasnú poéziu a prózu začala aktívne rozvíjať koncom 90. rokov. more


Derek Rebro

17. december 2014

Derek Rebro

Derek Rebro publikuje od roku 1998, predovšetkým recenzie, kritiky a poéziu. Venuje sa rodovým otázkam a feminizmom. V roku 2007 absolvoval štúdium estetiky a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal aj doktorát z literárnej vedy. more

Eleanor Rees

16. december 2014

Eleanor Rees

was born in Birkenhead, Merseyside. Her pamphlet collection Feeding Fire (Spout, 2001) received an Eric Gregory Award in 2002 and her first full length collection Andraste’s Hair (Salt, 2007) was shortlisted for the Forward Prize for Best First Collection and the Glen Dimplex New Writers Award. Her second collection is Eliza and the Bear (Salt, 2009). more


Monika Rinck

15. december 2014

Monika Rinck

Monika Rinck (1969) sa narodila v Zweibrückene. Študovala religionistiku, históriu a literárnu komparatistiku v Bochume, Berlíne a Yale. Vydala knihy: Verzückte Distanzen (Uchvátené odstupy, 2004), fumbling with matches = Herumfingern an Gleichgesinnten (Zápolenie so zápalkami = Pohrávanie sa s rovnako zmýšľajúcimi, 2005), Ah, das Love-Ding (Ach, tá lásky-vec; eseje, 2006), Zum Fernbleiben der Umarmung (K nedostaveniu sa objatia; 2007).

more

Tomasz Rózycki

14. december 2014

Tomasz Rózycki

Tomasz Różycki (1970) sa narodil v Opole na juhozápade Poľska. Na Jagellonskej univerzite v Krakove vyštudoval románske jazyky. Učí francúzštinu a popritom prekladá francúzsku poéziu, napr. Mallarmého. more


Zhao Si / 赵四

13. december 2014

Zhao Si / 赵四

poet, essayist, translator, poetics scholar, editor, original name, Zhao Zhifang is the author of 3 books: White Crow (poems, 2005), Gold-in-sand Picker (Prose Poems, 2005), Disappearing, Recalling: 2009-2014 New Poems (2015), which won the "2014 Major Support Project" by Chinese Writers Association. more

Peter Sirr

13. december 2014

Peter Sirr

Peter Sirr (1960) pochádza z Waterfordu (Írsko) a v súčasnosti žije v Dubline, kde donedávna pôsobil ako riaditeľ Centra írskych spisovateľov. Pracuje ako spisovateľ v slobodnom povolaní, prekladateľ a redaktor štvrťročníka poézie Poetry Ireland Review. Od roku 1982, kedy získal cenu Patricka Kavanagha, vydal päť zbierok poézie. more


Zoë Skoulding

12. december 2014

Zoë Skoulding

Zoë Skoulding (1967) vyrastala vo Východnom Anglicku, študovala na Exeteri a predtým, ako sa usadila v severnom Walese, získavala skúsenosti v Himalájach. Prednáša na University of Wales v Bangore. Je zakladateľkou a redaktorkou časopisu Skald. Debutovala zbierkou Tide Table (Plocha prílivu, 1998), nasledovali The Mirror Trade (Zrkadlenie, 2004) a Remains of a Future City (Ruiny mesta budúcnosti, 2008). Pracuje na projektoch spájajúcich poéziu, hudbu a film.

Martin Solotruk

12. december 2014

Martin Solotruk

Martin Solotruk (1970) po štúdiu na Univerzite Komenského absolvoval trojmesačnú stáž na Azusa Pacific University v USA a polročnú stáž na University of Warwick vo Veľkej Británii. more


Ľubica Somolayová

11. december 2014

Ľubica Somolayová

Ľubica Somolayová sa narodila v Leviciach. V roku 2006 obhájila dizertačnú prácu v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde stále pracuje. Venuje sa literatúre 19. storočia (romantizmus a mesianizmus), dejinám a teórii poézie, ako aj kritickej reflexii súčasnej literatúry. V roku 2007 vydala básnickú zbierku Prižmúrenými očami.

Piotr Sommer

9. december 2014

Piotr Sommer

Piotr Sommer (1948) pochádza z Walbrzychu, formatívne obdobie prežil v Otwocku pri Varšave. Vyštudoval anglistiku na Varšavskej univerzite, prednášal na niekoľkých amerických univerzitách, na Warwick University vo Veľkej Británii. V súčasnosti je šéfredaktorom Literatury na Świecie, poľského mesačníka venovaného prekladom zo zahraničných literatúr. Doteraz uverejnil osem básnických zbierok: Na stoličke (W krześle, 1977), Pamiatky po nás (Pamiatki po nas, 1980), Ďalší svet (Kolejny Świat, 1983), Lyrický činiteľ (Czynnik lyriczny 1986, 1988), Nové okolnosti vyjadrovania (Nowe stosunki wyrazów, 1997) a Pastierska pesnička (Piosenka pasterska, 1999). more