Memfer

Memfer

Memfer je podivný kvark bratislavskej scény, zvíjajúci plochy neurokadencie a mémpunku. Militantný odporca tabakového priemyslu a byrokratickej mašinérie. Rád cestuje mandalami a vôbec, príležitostne sa venuje street artu.

Básne a iné spovede publikoval v Psom víne, RAKu, Vlne, Babylone, Dobrej adrese. Texty Kacíra vznikali počas doktorandského štúdia na Fyzikálnom ústave SAV (odbor jadrová a subjadrová fyzika). Vo vzdialenej súčasnosti hodlá naštrbiť konvencie lásky dvorskými manierami, pretože je presvedčený, že "ľudia budú potrebovať rozptýlenie počas novej pandémie".

Print page Print page18. 12. 2014, 11:26