slovensky english

Articles and reviews


records: 1 - 14 / 77134 .. 6

K básňam Ivana Štrpku

20. 06. 2016

K básňam Ivana Štrpku

16. 06. 2016 13:38 | Matúš Mikšík | kniznarevue.sk

V bratislavskom Artfore sa v stredu 15. júna diskutovalo o novej monografii Veroniky Rácovej Na pomedzí škrupiny (Ars Poetica), ktorá je venovaná básnickej tvorbe jedného z Osamelých bežcov Ivana Štrpku. Okrem autorky publikácie a samotného básnika sa diskusie nielen o tejto novinke, ale aj o Štrpkovej spisbe zúčastnil aj vydavateľ Martin Solotruk a do debaty aktívne vstupoval aj moderátor, literárny vedec a odborník na poéziu Jaroslav Šrank. more

Mila Haugová: Písať ako dýchať

18. 06. 2015

Mila Haugová: Písať ako dýchať

Mila Haugová,

zrejme najplodnejšia a najprekladanejšia súčasná slovenská poetka, ponúka vo svojej najnovšej knižke mnohovrstevnú výpoveď o procese tvorby, o svojom vnímaní umenia, o ceste k stredu terča krásy a poznania. Pri hľadaní odpovede na otázku, čo znamená tvorba v zmysle písať ako dýchať, vyzvala na spoluúčasť kolegov básnikov a spisovateľov, ale aj iných umelcov a priateľov. more


A Selection of Poems by Martin Solotruk was recently published in Hindi

30. 03. 2015

A Selection of Poems by Martin Solotruk was recently published in Hindi

Kavita Hath Badati (Poetry Reaching Out) is the title of the poetry book of Martin Solotruk translated into Hindi by Dr. Amrit Mehta. The book was published by the Aryan Publication Publishing House and we are happy to introduce you the translator's point of view. more

A book of the Slovak contemporary poetry translated into German was just published

10. 02. 2015

A book of the Slovak contemporary poetry translated into German was just published

The publishing house Das Wunderhornbrought into life a publication of German translations of the Slovak contemporary poetry - Lob des Wildtiers im Winter. Gedichte aus der Slowakei. The publication includes the translations of these Slovak authors: Michal Habaj, Mila Haugová, Rudolf Jurolek, Dana Podracká, Martin Solotruk and Ivan Štrpka. The editor of the publication is the poet Hans Thill and one of the translators is, among others, the poetess Sylvia Geist. more


Mila Haugová: Writing as Breating

16. 01. 2015

Mila Haugová: Writing as Breating

Mila Haugová introduces us a multi-layered narrative about the process of creation, her perception of art, her way of reaching the centre of beauty and knowledge. In order to answer those question, the poetess called fellow poets and writers for participation, as well as other artists and friends. more

Kniha týždňa: Filozofia a literatúra podľa Mareka Debnára

05. 12. 2014

Kniha týždňa: Filozofia a literatúra podľa Mareka Debnára

Marek Debnár
Medzi myšlienkou a obrazom

Je Marek Debnár (1979) literát, ktorý rád siaha po filozofických témach, alebo je filozof, ktorý sa zamýšľa nad literárnym dielom aj inak ako nad artefaktom? Ako dokladá aj podtitul Vybrané kapitoly z filozofie literatúry, vo svojej knižnej prvotine nazvanej Medzi myšlienkou a obrazom (Ars Poetica, 2013) sa pohybuje niekde medzi – mapuje priestor medzi filozofiou a literatúrou, časovo vymedzený 20. storočím, a vyznačuje v ňom styčné body a neuralgické miesta. more


Poetka Mária Ferenčuhová: Poézia sa dá písať len osamote

07. 02. 2014

Poetka Mária Ferenčuhová: Poézia sa dá písať len osamote

Aj ja sa vypisujem z toho, čo ma trápi, máta, znepokojuje alebo nadchýna, vraví poetka Mária Ferenčuhová, ktorá skôr, ako písať perom, začala ťukať do stroja. more

Prebúdzanie sedmospáčov

18. 12. 2013

Prebúdzanie sedmospáčov

Antológia súčasnej poézie a prózy k 25. výročiu Nežnej revolúcie
Vydavateľstvo Vlna / Drewo a srd

Antológia vznikla pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie a tematicky sa voľne opiera práve o toto obdobie. Čitateľom sprostredkúva 25 textov súčasných – v súčasnosti tvoriacich – slovenských autoriek a autorov.

more


Days Pass Through the City. The Anthology of Contemporary Slovak Poets

15. 12. 2013

Days Pass Through the City. The Anthology of Contemporary Slovak Poets

On the occasion of the international book fair Svět knihy 2013 in Prague, Akropolis Publishing House has presented an anthology of contemporary Slovak poetry. The works have been translated by Petr Prouza and Jana Štroblová. Dr. Vladimir Petrik has kindly provided the publication with a dedicated introduction that positions the poetry of the authors represented within a broader context of the contemporary literary production in Slovakia. more

Sylvia (nie) je mŕtva

13. 10. 2013

Sylvia (nie) je mŕtva

Jana Pácalová
Všetko o mojej matke

Novú knihu Jany Pácalovej delí od jej predošlej zbierky Citová výchova takmer desať rokov. Po takej dlhej publikačnej pauze nie je natoľko prekvapivým faktom, že v autorkinom rukopise došlo k pomerne výraznej zmene tak v poeticko-poetologickej, ako aj v tematickej vrstve básní. Čo je však dôležitejšie, recenzovaná kniha je najmä ráznym kvalitatívnym odskokom od svojej (napriek náznakom a pár i vo svojom celku presvedčivým textom) umelecky prevažne nevydarenej, (najmä) tvarovo nekoherentnej, medzi tradíciou a pokusmi o (hlavne vtedy) aktuálnejšiu (anestetickú) poetiku svojich rovesníkov nefunkčne zaseknutej predchodkyne, pričom – aspoň pre mňa – predstavuje jednu z najzaujímavejších kníh, aké som v našej poézii v ostatnom čase čítal. more


Kto sa chce len zabávať, zlenivel

09. 09. 2013

Kto sa chce len zabávať, zlenivel

Bibliografia básnika, prozaika a prekladateľa Petra Macsovszkeho (1966) je pomerne rozsiahla. do literatúry vstúpil v roku 1994 básnickou zbierkou Strach z utópie, po nej nasledovali zbierky Ambit (1995) či Cvičná pitva (1997). K jeho najnovším dielam patrí román Mykať kostlivcami (Drewo a srd 2010), básnická zbierka Pohodlná mníška (Ars poetica 2012) a próza Želáte si novú kúpeľňu? (Drewo a srd 2012). more

Veronika Rácová: Ruiny krajiny – ruiny tela

18. 07. 2013

Veronika Rácová: Ruiny krajiny – ruiny tela

Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars poetica

Sugestívne obrazy zničenej, spustošenej krajiny, v ktorej si však príroda stále nachádza svoju trhlinu, štrbinu a napriek civilizačnému tlaku preukazuje silu predrať sa na povrch a bujnieť, použil vo svojej knihe Svet bez nás Alan Weisman. V našom priestore sa vzťahu kultúrneho a prírodného venuje napr. český filozof, ekológ a formovateľ koncepcie evolučnej ontológie Josef Šmajs, ktorý v knihe Ohrozená kultúra píše o preceňovaní antropocentrizmu a sebarealizácie ľudského. more


Jaroslav Šrank: Kniha krehkosti

24. 06. 2013

Jaroslav Šrank: Kniha krehkosti

Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars Poetica.

… básnické zbierky Márie Ferenčuhovej sú našou kritikou napospol prijímané pozitívne. Doteraz bolo dôvodom kladných odoziev nesentimentálne stvárnenie takých erbových tém našej privátnej poézie, ako sú vlastná identita, partnerstvo či materstvo. V tretej zbierke autorka svoju poéziu vychádzajúcu z osobnej skúsenosti rozvinula aj o výraznejšiu reflexiu nadosobných problémov, ba, ako pomerne priamočiaro signalizuje už názov knihy, do svojho obzoru zahrnula problematiku priam planetárnych parametrov. more

Veronika Rácová: Ponovembrová tvorba Ivana Štrpku

28. 04. 2013

Veronika Rácová: Ponovembrová tvorba Ivana Štrpku

Od ódy k elégii. Rovinsko, juhozápad. Smrť matky

I. NIEKOĽKO ASPEKTOV PONOVEMBROVEJ TVORBY I. ŠTRPKU
Tvorba básnika Ivana Štrpku, jedného z trojice Osamelých bežcov (spolu s P. Repkom a I. Laučíkom), má niekoľko zásadných polôh: filozoficko-analytickú, ironicko-demýtizačnú a zážitkovo-spomienkovú, ktoré sa neraz vzájomne prelínajú. V autorovej ponovembrovej tvorbe, na ktorú sa v tomto texte zameriavam, sa dominantnou stáva najmä prvá z nich. Básne z tohto obdobia majú mnoho styčných bodov a prienikov s témami tvoriacimi hlavnú líniu Štrpkových esejí; zamýšľa sa v nich nad pohybom a prúdením spoločenskej reality transformovanej zo socialistickej na demokratickú, čo so sebou zákonite prináša okrem pozitív aj obmedzenia, negatíva a riziká iného druhu. more


records: 1 - 14 / 77134 .. 6

CalmCube2 CMS
RSSPrint pageKonverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk · Sitemap · © 2014 - 2018 ArsPoetica