Príbytok cudzieho času

Príbytok cudzieho času

Peter Macsovszky

Témami priamočiarych, takmer minimalistických básní Petra Macsovszkého sú otázky času, telesnosti, identity, priestoru a vyrovnávanie sa jednotlivca s poznatkami modernej fyziky.

Ta človeka nútia znovu hľadať súradnice svojho bytia. Autor uprednostňuje rytmus a melodiku, aby tak zvýraznil rečnícke (litanické či mantrické) gesto. Miestami sa objavuje inšpirácia Ch. Bukowským a L. Ferlinghettim. Niektoré z kompozícií štruktúrou pripomínajú texty populárnej hudby, no zvýšenú komunikatívnosť vyvažujú termíny z fyziky, matematiky, kartografie a reklamy.Cestovný úmysel

telo na posteli
zostaneš v ňom sedieť
ale nábytok nepostojí

odpustil si mu
tých niekoľko svalov

teraz telo vystieraš k ruke
na niečo sa tebou ukazuje
siahneš či vieš

azda aj na predmet

akési rozhodnutia
vytrvalé a naporúdzi

kotví pri nich
čerstvý ruch promenády
(sťažne a terasy)

ani ta sa už nevyberieš
pod tú nebeskú klenbu
trepotajúcu sa

v lebkách zdravých

katalogové číslo AP27AM12/2008
ISBN ISBN 978-80-89283-18-7
EAN 9788089283187
Print page Print page22. 9. 2008, 08:27

Books > Edition Ambit > Related

Uchvátené odstupyUchvátené odstupy
Monika Rinck Básne Moniky Rinck pôsobia naratívne, tematicky pestro a ich humor vyplýva z obradnej samozrejmosti...
ĽubľanaĽubľana
Meta Kušar Autorka básnickou knihou Ľubľana potvrdila a prehĺbila svoj „básnický egocentrizmus" a v jeho rámci...
ProtivietorProtivietor
Tomasz Różycki Tomasz Różycki patrí do poľskej generácie 70-tych rokov, o ktorej sa ako o skupine hovorí len v...