Krv pod figovníkom

Krv pod figovníkom

Vasović Nebojša

V rámci srbskej básnickej tradície nadväzuje Vasović na významné postavy avantgardy Rastka Petrovića s jeho roztržitou nespútanou aluzívnosťou, Stanislava Vinavera s humorným ludizmom a modernistickou nekompromisnosťou, ako aj na Momčila Nastasijevića s jeho pokusmi dostať sa cez folklór k metafyzike.

Vasović už od svojho pomerne neskorého vstupu do literatúry ponúka najambicióznejší projekt imanentnej hodnoty a logiky básnického sveta. Vasovićov narcistický ludizmus (termín Milana Orlića) je charakteristický autotematickosťou, aká dominuje vo všetkých autorových knihách, a zároveň neobmedzenou slobodou pri formovaní priestoru básne, autorova špecifická kritickosť „nie je plodom dištancie voči fenoménom životnej reality, ale je, naopak, výsledkom nastolenia odstupu voči básnictvu, ktoré z takéhoto poetického smerovania vychádzalo" (Vojislav Karanović). Vo Vasovićovej tvorbe ide predovšetkým o negáciu skonvencionalizovaných zákonitostí písania a presadzovanie autonómie jazyka poézie. Výber z poézie Nebojsa Vasovića preložil do slovenčiny Karol Chmel.


1953

Rád zveličujem
to, čo je podstatné,
až kým nepochopím,
že ja sám som nepodstatný.
Patrím ku skupine
cicavcov — námesačníkov,
evidentných maniakov.
Najpochabejšia vec
v mojom živote
sa stala v zime
roku 1953.
Padal sneh —
a taký biely —
až som sa 25. januára
narodil.
Lásku treba hľadať
tam, kde nie je.
Whisky — tam, kde je.


Verde que te quiero verde

Hviezdy, na ktoré sa dívaš, sú malé
bubienky, porozhadzované po nebi.
Ich tenké napnuté
blany sa chvejú pred našimi
pohľadmi, ktoré nič nevidia.
Mierne slnečné svetlo
ožaruje mrakodrapy a tie
sa podobajú kukuričným šúľkom,
ak na ne pozeráš z výšky,
tak ako to robia anjeli.
Modrí bohovia sedia v modrých
pavilónoch a dívajú sa,
ako nad našimi hlavami rastie
zelená, nesmierne zelená tráva.

Interné katalógové číslo AP 39ART07/2009
ISBN 978-80-89283-30-9
Print page Print page25. 2. 2010, 15:46

Books > Edition Artefakty > Related

Tichá ruka. Desať elégiíTichá ruka. Desať elégií
Ivan Štrpka Ivan Štrpka svojou básnickou zbierkou potvrdzuje, že patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasnej...
Krajina medzi namiKrajina medzi nami
Carolyn Forché Carolyn Forché je autorkou štyroch básnických zbierok: Gathering The Tribes (Sústreďovanie kmeňov),...
Lyrický činiteľ a iné básneLyrický činiteľ a iné básne
Piotr Sommer Poézia Piotra Sommera v sebe spája najlepšie vplyvy európskych a svetových avantgárd s rýdzo poľským...