Morning Blue Animal And Other Poems

We would like to present a book of selected works by a contemporary German poetess and one of the most intriguing German-writing authors, Sylvia Geist. She uses original expressive literary devices to create a unique inner world of the experience of everydayness, while oftentimes she is able to translate the seeming ordinariness into something universal and universally valid.

In her works, Sylvia Geist juxtaposes the outer with the inner, while imaginatively blending inner and outer cosmism with the reality of personal quality, as German critics put it.

The author was, to a great success, introduced to Slovak audiences at the Ars Poetica International Poetry Festival in 2006. She received several awards for her work, including the Meran Poetry Prize in 2002 or the Adolf Mejstrik Prize for poetry in 2008. She lives and works in between Hannover and Vancouver.

– Martina Straková

*

Geist Cover

*

Sylvia Geist and Martina Straková Ars Poetica 2017
Sylvia Geist and Martina Straková
Ars Poetica 2017

Copyright © Sylvia Geist
Slovak Edition © Ars Poetica 2017
Translation © Martina Straková 2017
Illustrations © Katarína Cáková
Graphics & layout Lívia Kožušková
ISBN 978–80–89283–88–0

More photos (12)
Sylvia Geist: Morning Blue Animal And Other Poems

Print page Print page21. 7. 2017, 16:16
0.0 0Rating

Books > Edition Artefakty > Related

PlynutiePlynutie
Poézia Juliety Valero je mimoriadne súčasná vo svojej naliehavosti vysloviť existenciálne pochybnosti modernej...
Múzeum netrpezlivostiMúzeum netrpezlivosti
Nemecký básnik Hans Thill sa narodil v Baden-Badene a žije v Heidelbergu. Je spoluzakladateľom Vydavateľstva Wunderhorn....
Krv pod figovníkomKrv pod figovníkom
Vasović Nebojša V rámci srbskej básnickej tradície nadväzuje Vasović na významné postavy avantgardy Rastka Petrovića...