Literárnokritická reflexia 2009

Literárnokritická reflexia 2009

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 19. januára 2010 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Na seminári odzneli odborné referáty a diskusné príspevky, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených spolu s prepisom diskusií do tejto publikácie.

Autorský kolektív: Vladimir Barborík, Karol Csiba, Ján Gavura, Dana Hučková, Michal Jareš, Pavol Markovič, Radoslav Passia, Jana Pácalová, Edita Príhodová, Ľubica Somolayová, Marta Součková, Jaroslav Šrank, Miriam Suchánková, Ivana Taranenková.

Print page Print page27. 11. 2009, 16:06

Books > Edition Poetika > Related

P[r]ózy po roku 1989P[r]ózy po roku 1989
Marta Součková Monografia P[r]ózy po roku 1989 je príspevkom k doteraz málo prebádanej problematike slovenskej...
Literárnokritická reflexia 2008Literárnokritická reflexia 2008
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu...
Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...
Zora Prušková Monografia Zory Pruškovej Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky je základné literárnovedné dielo...