Ars Poetica 2018

Upútavka Ars Poetica 2018

Umelecký koncept: Dorota Sadovská
Tvorba spotu: Zden Hlinka
Postprodukcia a zvuk: Martin Merc, K2 zvuk
VO: Lucia Hurajová