Ars Poetica 2019

Hlavní partneri

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Slovenské národné divadlo

Bratislavský samosprávny kraj

Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

Flanders State of the Art

EUNIC

Lita, autorská spoločnosť

Třinecké železárny - Moravia Steel

*

Hlavný mediálny partner

Rozhlas a televízia Slovenska & Rádio Devín

*

Mediálni partneri

Slovak Spectator

InBA

Denník Pravda

*

Partneri

Versopolis & program EU kreatívna Európa

Univerzitná knižnica v Bratislave

V-klub

Slovenská národná galéria

Kino Lumiére

Asociácia slovenských filmových klubov

Citylife

Bratislava Tourist Board

Bratislavská reštaurácia & 1 Slovak Pub