Translators


Marián Andričík

4. march 2016

Marián Andričík

Pochádza z Humeného. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakujte UK v Bratislave. Pracoval ako redaktor časopisu Dotyky. Absolvoval jedenapolmesačnú stáž v USA na The American University vo Washingtone. Od roku 1996 pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity.V roku 2003 obhájil dizertačnú prácu K druhovým problémom prekladu. more

Lucia Biznárová

2. march 2016

Lucia Biznárová

Studied Spanish and Slovak languages at the Faculty of Education, Comenius University in Bratislava. At present, she is a PhD student at the Institute of World Literature, Slovak Academy of Sciences and at the Institute of Literal and Artistic Communication in Nitra. She is dedicated to literary translation from Spanish and literary criticism.


Zuzana Drábeková

1. february 2016

Zuzana Drábeková

Zuzana Drábeková, born in Bratislava, studied Swedish and Russian language at the Faculty of Arts on Comenius University in Bratislava and in 2005, she received a doctorate for her thesis Jewish Themes in the Works of Contemporary Jewish Authors in the Literary Context of Sweden and Finland. She worked in the Czech radio in Slovakia and in the Smena publishing house, and she currently teaches Finnish language and literature at the Faculty of Arts on Comenius University. She translates from Swedish and Finnish (she focuses predominantly on Finnish-Swedish literature). In 1999 she received a Literary Fund reward for her translation of Daniel Katz's novel German Pig-Dog. more

Mila Haugová

1. february 2016

Mila Haugová

Mila Haugová (1942) is one of the most translated and most prolific Slovak poets. She was born in Budapest and spent her childhood in Nitra, Topoľčianky, and Zajačia Dolina, close to the city of Levice. She graduated at the Faculty of Agronomy at the College of Agriculture (today’s Slovak University of Agriculture) in Nitra. She worked as agronomist and later as secondary-school teacher. Between 1986 – 1996, Haugová was an editor of the Romboid literary magazine. She lives and writes in Dúbravka (a borough of Bratislava) and in Zajačia Dolina. more


Elvíra Haugová

1. february 2016

Elvíra Haugová

was born in 1972 in Levice. She studied interpreting and translating, German, English and American Literature on the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava. She earns her living as a translator of romances from English and German as well as of modern British, American, German and Hungarian poetry. In the past she also cooperated with the Ars Poetica Festival. Her recent translation is from Hungarian of a contemporary poet Gergely Vida. Elvira Haugová lives in Bratislava and has two daugters.

Igor Hochel

1. february 2016

Igor Hochel

je slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg – docent v študijnom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobil ako lektor slovenského jazyka na Univerzite Sv. Klimenta Ochridského v Sofii. Vydal básnické zbierky Muž na peróne (Skalná ruža, 2017), K mojim ústam nahá žena (Milanium, 2009), Utkané z vlasov (Q111. 2005), Kôra nežne praská (Modrý Peter, 1997), Uprostred je mlčanie (Poezie mimo domov, 1993), Svetlá na hladine (Smena, 1986), Strom pred domom (Mladá tvorba, 1979) a spolu s grafikom Igorom Bencom bibliofíliu Pátrači v krajine nezvestných (1995). Viac informácií o autorovi: litcentrum.sk more


Lenka Hrubová

1. february 2016

Lenka Hrubová

She has a degree in translation and interpretation of Romanian Language at the Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava. Whenever she needs to practice emotional hygiene and take a break from her prosaic professional life, she translates French or Romanian poetry.

She is tha author of the book Slivky v čokoláde (Slovart, 2018).

Mária Ferenčuhová

1. february 2016

Mária Ferenčuhová

Mária Ferenčuhová sa narodila a vyrastala v Bratislave, dospela v Paríži a vrátila sa opäť do Bratislavy. Dnes prednáša na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení. more


Stanislava Chrobáková Repar

1. february 2016

Stanislava Chrobáková Repar

Stanislava Chrobáková Repar pochádza z Bratislavy. Vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát z literárnej vedy získala v roku 1995 v SAV. Pracuje pre vydavateľstvo a časopis Apokalipsa, kde vedie knižnú edíciu Fraktal. Založila medzinárodný projekt Časopis v časopise. Pracovala v Piece Institute Ľubľana, kde sa venovala výskumu rodových politík v rámci medzinárodného projektu EU Quality in Gender + Equality Policies. more

Karol Chmel

31. january 2016

Karol Chmel

He wrote six collections of poetry. Since the 90s, he has been translating poetry, essays and prose from Polish, Serbian, Croatian and Slovenian literature. Apart from key personalities of the aforementioned literatures (Konwicki, Gombrowicz, Miłosz, Kiš, Pekić, Tišma, Pavić, Kovač, Kocbek, Zajc, Šalamun and others), ... more


Katarína Laučíková

29. january 2016

Katarína Laučíková

Vyštudovala angličtinu a poľštinu na FF PU v Prešove, doktorské štúdium Slovanskej komparatívnej filológie na Univerzite Palackého v Olomouci a slavistiku na Stendhalovej univerzite v Grenobli. Hlavným motívom v jej vedeckej práci je téma hôr a proces mýtizácie rôznych obsahov pojmu „horal". more

Pavol Lukáč

28. january 2016

Pavol Lukáč

Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na FiFUK v Bratislave. Venuje sa prekladaniu z angličtiny.


Valerij Kupka

28. january 2016

Valerij Kupka

sa narodil v Chomute na Ukrajine. Od roku 1978 žije na Slovensku. Študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. V súčasnosti prednáša dejiny ruskej literatúry a kultúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Je autorom šiestich kníh poézie: Nestálosť (1994), Skomorošina (1996), Mucha v uchu (1997), Líza tichšia ako kláštor (2000), Dom bez svitla (2004) a Zabudnutá štvrtá strana (2014). Prekladá z ruštiny (G. Ajgi, A. Goldstein, S. Dovlatov, D. Charms, A. Vvedenskij, I. Iľf – J. Petrov, F. M. Dostojevskij, Ľ. Petruševská), z ukrajinčiny (J. Andruchovyč) a do rusínčiny. Ako prekladateľ a dramaturg spolupracoval s rusínskym Divadlom Alexandra Duchnoviča v Prešove. more

Gabriela Magová

27. january 2016

Gabriela Magová

Gabriela Magová, vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracuje v Ústave svetovej literatúry SAV. Prekladá poéziu a prózu z maďarčiny, venuje sa aj prekladu literárnovedných textov. Knižne vyšli jej preklady románov Györgya Dragomána Biely kráľ a Sándora Máraia Vzbúrenci a Hlas, zbierky básní Krisztiny Tóth Básne a monografie Endreho Bojtára Vysnívali sme si vlasť a národ.


Lucia Matejková

27. january 2016

Lucia Matejková

She studied at the Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava, where she received a degree from translation and interpretation studies focusing on German and Dutch language and culture. In 2013, she completed her post gradual studies in translatology with a dissertation thesis focusing on the theme Multiculturalism of the Dutch language speaking area from a translatological point of view. She currently works at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, and she mainly specializes in scientific translation from Dutch.

John Minahane

26. january 2016

John Minahane

John Minahane was born in Baltimore, Co. Cork, Ireland in 1950. He was educated in Ireland and worked there from 1971 to 1996 at a variety of occupations. He contributed to and sometimes edited some Irish literary journals. Since 1996 he has lived and worked in Slovakia. From 1996 until 2013 he taught English at the Akadémia vzdelávania in Bratislava. more


Katarína Motyková

26. january 2016

Katarína Motyková

Vyučuje švédsku gramatiku, fonetiku, severskú kultúru a prekladové semináre zo švédčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Publikovala preklady poézie a krátkej prózy zo švédčiny, dánčiny, nórčiny a nemčiny v Revue svetovej literatúry. Knižne jej doteraz vyšlo: Bjørnstjerne Bjørnson: Arne, básne a polemiky; Gerhard Seyfried: Útek z Berlína; Astrid Lindgrenová: Lotka z Huncútskej ulice; Peter Høeg: Deti chovateľov slonov; Helle Helle: Mala som to písať v prítomnom čase.

Viera Prokešová

24. january 2016

Viera Prokešová

(1957 – 2008) was a Slovak poetess. She studied Slovak and Bulgarian languages and literature at Comenius University, Bratislava. Following a year as dramaturge lector at the Marionette Theatre in Nitra (1981 – 1982), she was an editor at the Slovenský spisovateľ publishing house in Bratislava. In addition to her editorial activities, she is a translator of poetry and since 1996 she was a member of the professional panel of jurors for the best short story of the year competition. more


Silvia Ruppeldtová

24. january 2016

Silvia Ruppeldtová

She is a translator, publicist and archeologist who studied at the Faculty of Film and Television at the Academy of Performing Arts in Bratislava, the Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava and the Austrian Latin-America Institute in Vienna. She participated in study programs in Vienna, Moscow, Madrid and Havana and worked in the weekly magazine Slovo as a journalist and editor focusing on the culture of Slovakia and Latin America. more

Martin Solotruk

24. january 2016

Martin Solotruk

As a translator, Martin Solotruk dedicates himself into artistic translation (Samuel Beckett, Seamus Heaney, Charles Simic, John Ashbery, Ted Hughes, David Antin etc). In 2007 he was awarded the artistic translation of the year award – the Ján Hollý Prize for his translation of The Crow book by Ted Hughes (Krá. Zo života a piesní Krá.The Crow. From the Life and Songs of the Crow). As a poet he has so far published four collections of poetry: Tiché vojny (Silent Wars, 1997), for which he was awarded the Premium of Ivan Krasko Prize for the best debut, Mletie (Grinding, 2001), Lovestory: Agens a paciens (Lovestory: Agent and Patient, 2007), Planktón gravitácie (Plankton of Gravity, 2007), and Metafyzická domácnosť (Metaphysical Household I, 2017). more