Festivalový tím a ďalší spolupracovníci Ars Poetica


Leontína Berková

15. november 2017

Leontína Berková

Je študentkou diplomového ročníka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tento rok bola dvornou fotografkou Bratislava Design Week. Fotoknihu Leontíny Berkovej ste mohli vidieť na OFF_festivale Bratislava 2017, a ďalšie práce na výstavách KEBABB v Považskej galérií umenia v Žiline, vo výbere dvanástich najlepších študentských prác študentiek a študentov slovenských vysokých škôl. Svoje práce autorka prezentovala aj na výstavách Európskeho mesiaca fotografie vo Viedni a Berlíne.


Osmo Rauhala

9. jún 2017

Osmo Rauhala

Fínsky umelec. Jeho ilustrácie v grafickom prevedení Lívie Kožuškovej nájdete v publikácii Mila Haugová: Srna pozerajúca na Polárku. viac


Martina Tomašovičová

6. marec 2017

Martina Tomašovičová

Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na UK v Bratislave. Miluje kultúru, je hudobný a kávový nadšenec a rada objavuje ducha veľkomiest. viac

Eva Škandíková

20. december 2016

Eva Škandíková

vyštudovala Školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici (1996 – 2000) a Katedru reštaurovania, Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografii, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2001 – 2007). Je členkou Komory reštaurátorov. V roku 2002 získala prvé miesto na Bienále Exlibris children and youth – Žary v Poľsku. V roku 2015 ilustrovala detské leporelo O Dorotkinom mliečku. V súčasnosti sa venuje reštaurovaniu. Žije a tvorí v Kremnici. viac


Andrea Labudová

10. november 2016

Andrea Labudová

je grafická dizajnérka so širokospektrálnym zameraním. V portfóliu má desaťročnú spoluprácu s BMW, kratšiu spoluprácu s Volvo, Landrover, Jaguar, ale aj kultúrnymi inštitúciami ako Slovenské národné divadlo, Gunagu, Yaxi Taxi, filmovou spoločnosťou Film Europe a taktiež neziskovými organizáciami Nota Bene a Sloboda zvierat. Grafický dizajn je pre ňu naozajstnou vášňou. viac

Ivana Bruteničová

20. jún 2016

Ivana Bruteničová

Vyštudovala liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK a psychoterapeutické štúdiá na Masarykovej univerzite. V praxi liečebného pedagóga aplikuje expresívne terapie u ľudí so zdravotným znevýhodnením. Poetoterapii sa venovala v rámci výskumu k diplomovým prácam a neskôr ju realizovala skupinovou formou s ľuďmi s diagnózou duševného ochorenia.


Radmila Buricová

12. apríl 2016

Radmila Buricová

Vyštudovala FMK UCM v Trnave, kde v odbore masmediálna komunikácia ukončila štúdium doktorátom. Po skúsenostiach ako PR manažérka pracuje ako account manažérka v reklamnom biznise. Venuje sa aj strihu a tvorbe propagačných videí.

Miroslav Ardon

12. apríl 2016

Miroslav Ardon

Vyštudoval FMK UCM v Trnave, odbor masmediálna komunikácia. Pracoval pre rôzne produkčné spoločnosti, aktuálne pôsobí ako freelancer v oblasti tvorby videí. Vo voľnom čase sa venuje stand-up comedy a skeč šou.