Festivalový tím a ďalší spolupracovníci Ars Poetica


Samuel Koruniak

23. november 2015

Samuel Koruniak

Vyštudoval učiteľstvo akademických predmetov história a slovenský jazyka a literatúra na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti je interným doktorandom na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Vo voľnom čase sa zapája do aktivít Ochotníckeho divadla VHV Petrovec (Srbsko) a externe spolupracuje so Slovenským vydavateľským centrom v Petrovci.

Veronika Mináriková

18. november 2015

Veronika Mináriková

Andrej Knap

18. november 2015

Andrej Knap

Vyštudoval FMK UCM v Trnave, odbor marketingová komunikácia. Počas štúdia bol redaktorom a neskôr šéfredaktorom úspešného vyšokoškolského časopisu Atteliér. Vďaka tomuto pôsobeniu našiel obrovskú záľubu v slovách. Niekoľko rokov sa aktívne venuje online marketingu a sociálnym sieťam. Miluje hudbu a poézia mu otvorila nové pohľady na svet.

Zuzana Némethová

16. november 2015

Zuzana Némethová

Vyštudovala masmediálne štúdiá v odbore marketingová kultúra a reklama. Produkcii v rámci kultúry sa začala venovať už počas svojich štúdií ako dobrovoľníčka na festivale Mediawave, Divadelná Nitra a následne aj na iných projektoch. S Medzinárodným festivalom poézie Ars Poetica spolupracuje už ôsmy rok.


Lívia Kožušková

6. november 2015

Lívia Kožušková

Je absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Grafika a iné Médiá. Pracuje ako grafička, pedagogička, lektorka a organizátorka rôznych akcií zameraných na rozvíjanie kreativity, pod hlavičkou Ateliér Amulet. Je poslucháčkou doktorandského štúdia, zapálenou cestovateľkou, s cieľom ďalšieho vzdelávania v odbore grafického dizajnu a artefiletiky, so zameraním na rozvíjanie tvorivosti u detí a mládeže. viac

Gabriela Vaššová

5. november 2015

Gabriela Vaššová

Študovala učiteľstvo Anglického jazyka a literatúry na Univerzite Komenského UK v Bratislave. Je veľkou milovníčkou poézie, hudby a umenia a vo svojom voľnom čase sa venuje študentskému divadlu Actofkaa, kde v minulosti pôsobila ako amatérsky herec a dodnes sa stále podiela na organizovaní divadelných podujatí, medzi ktoré patrí aj študentský minifestival s názvom Festofkaa. Spolupodiela sa aj na alternatívnejších projektoch ako prírodný festivalový jarmok Drienok a Zóna bez peňazí, kde je súčasťouorganizačného tímu. Ako guest service v rámci festivalu Ars Poetica začala pôsobiť v roku 2012.


Zdeno Hlinka

5. november 2015

Zdeno Hlinka

Pohybuje sa na rozhraní medzi softvérovym developerom a digitálnym umelcom. Po dlhé roky sa venuje postupnému vývoju aplikácie na tvorbu živých video projekcií a klipov. V poslednom čase je opäť viac aktívny v online priestore a začal sa venovať tvorbe grafických aplikácií pre web. Zastúpenie na živých podujatiach vymenil za domácu tvorbu ktorá je otvorená stále novým technologickým postupom a tvorivým výzvam. viac

Martin Palúch

5. november 2015

Martin Palúch

V roku 2001 ukončil štúdium filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave. Zároveň v rokoch 2002 až 2005 bol odborným asistentom a tajomníkom Katedry filmovej vedy na FTF VŠMU. Od roku 2005 pedagogicky pôsobí ako odborný asistent v odbore dramaturgia a scenáristika na Fakulte dramatických umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici. Je autorom mnohých článkov a odborných štúdií z oblasti teórie a dejín filmu a knižných publikácií: Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 (2015), Vnem v zrkadle fotografie a filmu (2010) a spoluautorom monografie Herec Ivan Palúch (2008).

viac


Jaroslav Hochel

5. november 2015

Jaroslav Hochel

Je absolventom Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Od začiatku 90. rokov sa venuje filmu ako publicista (Dialóg, Slovenský denník, Fakty, Pravda, RAK, www.filmpress.sk) alebo kmeňový redaktor (Filmová revue, Večerník, Práca). V roku 1999 pribral do okruhu svojich činností literatúru a pôsobí na voľnej nohe aj ako knižný redaktor a jazykový korektor. Jeho rukami prešlo mnoho beletristických diel slovenských autorov (Peter Bilý, Jaroslav Rumpli) i prekladov popredných prekladateľov (Ján Vilikovský, Pavel Vilikovský, Marína Gálisová). Spolupracuje s vydavateľstvami Slovart, Ikar, Slovenský spisovateľ, Fragment a príležitostne aj s ďalšími.