Martin Palúch

Martin Palúch

V roku 2001 ukončil štúdium filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave. Zároveň v rokoch 2002 až 2005 bol odborným asistentom a tajomníkom Katedry filmovej vedy na FTF VŠMU. Od roku 2005 pedagogicky pôsobí ako odborný asistent v odbore dramaturgia a scenáristika na Fakulte dramatických umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici. Je autorom mnohých článkov a odborných štúdií z oblasti teórie a dejín filmu a knižných publikácií: Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 (2015), Vnem v zrkadle fotografie a filmu (2010) a spoluautorom monografie Herec Ivan Palúch (2008).

Martin Palúch je už tradične dramaturgom sekcie Ars Poetica Film.

Ars Poetica Film
Ars Poetica Film

*

Viac o autorovi aj na www.udfv.sav.sk

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku5. 11. 2015, 17:32