Samuel Koruniak

Samuel Koruniak

Vyštudoval učiteľstvo akademických predmetov história a slovenský jazyka a literatúra na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti je interným doktorandom na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Vo voľnom čase sa zapája do aktivít Ochotníckeho divadla VHV Petrovec (Srbsko) a externe spolupracuje so Slovenským vydavateľským centrom v Petrovci.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku23. 11. 2015, 11:24