Ars Poetica 2004

noveslovo.sk

hn.hnonline.sk

hn.hnonline.sk

delet.sk

francuzsko.sk

Medzinárodný festival poézie Ars Poetica sa rozšíril.
In Sme, 24.09.2004, roč. 12, č. 221, príloha Bratislava, roč. 5, č. 185, s. 12

Festival Ars Poetica odštartoval láskou vo dvoch jazykoch.
In Národná obroda, 30.09.2004, roč. 15, č. 226, s. 15

Komárová, Zuzana. Poézia občas potrebuje zvuk:
K vrcholom festivalu Ars poetica patrilo vystúpenie holandského performera Jaapa Blonka.
In Sme, 05.10.2004, roč. 12, č. 230, s. 25

Ars Poetica Festival 2004.
In Sme, 01.10.2004, roč. 12, č. 227, príloha Bratislava, roč. 5, č. 190, s. 11

theatre.sk

litcentrum.sk

Knižná revue 2005/05

bratislava.sme.sk