Ars Poetica 2008

pamela-beasant.jpgPamela Beasant (GB) sa narodila a vyrástla v Glasgowe. Študovala angličtinu na Oxforde, pracovala vo vydavateľstve Usborne v Londýne. V roku 1986 sa presťahovala na Orkneje. Odvtedy pracuje ako spisovateľka a redaktorka v slobodnom povolaní. Vydala množstvo básnických zbierok, naposledy Running with a Snow Leopard (Beh so snežným leopardom, 2008). V roku 2006 bola jej hra A Hamnavoe Man nominovaná a inscenovaná na festivale St. Magnus. Vydala biografiu Stanley Cursiter: a life of the artist (Stanley Cursiter: Život umelca, 2007) a sedem kníh pre deti. Napísala libreto rockovej opery Voice (Hlas) so skladateľom G. McGregorom. Práve dokončila svoj prvý román Making Angels (Vytvárať anjelov) a začala pracovať na ďalšom. Je členkou Scottish Book Trust. V roku 2007 získala tvorivé štipendium George Mackay Brown Writing Fellowship na Orknejách.
jana-benova.jpgJana Beňová (SK) žije v Bratislave. Vydala tri básnické zbierky: Svetloplachý (1993), Lonochod a Nehota (1997). V roku 2001 jej vyšiel ľúbostný román Parker a o dva roky neskôr kniha Dvanásť poviedok a Ján Med. V tomto roku vydala román Plán odprevádzania (Cafe Hyena). Vyštudovala divadelnú dramaturgiu na VŠMU a v súčasnosti pracuje ako redaktorka Jana Parkrová v denníku SME.
tamas-filip.jpgTamás Filip (H) sa narodil v Budapešti. V roku 1984 ukončil štúdium práva. V súčasnosti pracuje ako notár. Od 80-tych rokov publikuje v literárnych periodikách. Jeho básne sa objavili vo viacerých antológiách. Samostatné básnické zbierky: Fékezett habzás (Spomalené penenie, 1986), Függőhíd (Padací most, 1998), Amin most utazol (Na čom sa teraz vezieš, 2001), A harmadik szem (Tretie oko, 2003), Mentés másképpen (Uložiť inak, 2005), Rejtett ikonok (Skryté ikony, 2006). Jeho básne a eseje boli viackrát odvysielané v maďarskom rozhlase. V roku 2004 získal cenu Nizzai Kavics (Kamienok z Nizzy), v 2005 a 2006 čestné uznanie poroty v básnickej súťaži Salvatora Quasimoda. Je redaktorom literárneho časopisu Kortárs.
carolyn-forche.jpgCarolyn Forché (USA) sa narodila v Detroite. Je autorkou štyroch kníh poézie: Gathering The Tribes (Sústreďovanie kmeňov), ktorá získala cenu Yale Younger Poets Award, The Country Between Us (Krajina medzi nami) bola vybratá do Lamont Selection Akadémiou amerických básnikov, The Angel of History (Anjel histórie), získala cenu Los Angeles Times Book Award a Blue Hour (Modrá hodina), bola nominovaná do National Book Critics Circle Award. Dostala množstvo ďalších cien a umeleckých štipendií, napr. John Simon Guggenheim Fellowship či naposledy The Golden Rose Award. Forché sa venuje prekladu poézie, predovšetkým zo španielčiny, zostavila antológiu Against Forgetting: Twentieth Century Poetry of Witness (Proti zabudnutiu: Poézia svedectva 20. storočia, 1993). Už tridsať rokov pôsobí ako aktivistka v oblasti boja za ľudské práva. Učí poéziu a poetiku, v súčasnosti na Georgetown University. Jej básne boli preložené do 15 jazykov. V najbližšom čase budú publikované jej memoáre a kniha esejí, ako aj piata básnická zbierka.
christian-futscher.jpgChristian Futscher (A) sa narodil vo Feldkirchu. Vyštudoval germanistiku a romanistiku v Salzburgu. V roku 1986 sa presťahoval do Viedne, kde vystriedal niekoľko povolaní. Debutoval zbierkou was mir die adler erzählt (čo mi rozpráva orol, 1995). Nasledovalo množstvo knižných publikácií a vystúpení v antológiách. Za svoje prózy, básne a rozhlasové hry Futscher získal niekoľko literárnych cien a štipendií, nedávno dostal Dresdner Lyrikpreis za rok 2008.
maria-galina.jpgMaria Galina (RUS) sa venuje umeleckej literatúre i science fiction (napísala 10 sci-fi próz). Pôsobí ako poetka, kritička a prekladateľka anglofónnej sci-fi literatúry. Za svoju poéziu a prózu, ako aj kritické eseje, získala niekoľko literárnych ocenení. Na Odeskej univerzite vyštudovala morskú biológiu a zúčastnila sa niekoľkých výskumných expedícií. V roku 1995 sa však prestala venovať biológii a začala písať profesionálne. Okrem mnohých publikácií v ruštine vydala tri knihy v Poľsku a jej tvorba sa objavila v niekoľkých antológiách, prezentujúcich ruskú literatúru v zahraničí (Ruské poetky: Moderná poézia v preklade, 2002; Amerika. Ruskí spisovatelia o Spojených štátoch). Jej próza nesie znaky magického realizmu, no zameriava sa aj na rodovú problematiku. Ako poetka získala niekoľko prestížnych ruských cien za poéziu – napr. cenu za najlepšiu básnickú knihu vydanú v Moskve či cenu Antológia (za špeciálny prínos do modernej ruskej poézie).
ulrikka-gernes.jpgUlrikka S. Gernes (DK) sa narodila vo Švédsku dánskym rodičom, a tak píše v dánčine. V roku 1984 vydala prvú zbierku poézie Moth (Moľa). Odvtedy publikovala deväť zbierok poézie a dve knihy pre deti, prispievala do antológií, časopisov, novín a do rádia. V 90-tych rokoch žila v Hongkongu a ako novinárka na voľnej nohe precestovala takmer celú Áziu. V roku 1998 sa vrátila do Dánska a odvtedy žije v Kodani. V roku 2001 jej vyšla básnická zbierka v anglickom preklade v Kanade, jej básne boli v rôznych antológiách a časopisoch preložené do nemčiny, švédčiny, arabčiny, turečtiny a slovinčiny. Získala niekoľko tvorivých grantov a štipendií, v roku 2003 prestížne trojročné štipendium Dánskeho umeleckého fondu. Vystupovala na mnohých medzinárodných literárnych festivaloch v Kanade, Nemecku, Švédsku, Nórsku, Walese a Slovinsku.
yvonne-gray.jpgYvonne Gray (GB) sa narodila v Škótsku. Na Edinburskej univerzite vyštudovala anglickú literatúru. V roku 1990 sa presťahovala sa na Northern Isles a usadila sa na Orknejách spolu s manželom a tromi synmi. Píše poéziu a literatúru faktu, je nadšená hudobníčka. Spolupracovala na mnohých umeleckých projektoch, vrátane Air (Vzduch, s Carol Dunbar), bibliofílií, scenára Between the Terminals (Medzi terminálmi) a výstavy Flows and Traces (Prúdenia a stopy, 2004 – 2005). Zostavila Out of Rubbish and Tinsel of War (Zo smetí a čačiek vojny), antológiu textov inšpirovaných 2. svetovou vojnou na Orknejách, participovala na projekte Mailboats (Poštové člny). V roku 2002 získala tvorivé štipendium Scottish Arts Councilua v rokoch 2004 a 2008 cenu Hi-Arts Writers' Development Award. Poéziu a prózu publikuje v časopisoch a antológiách. Jej prvá básnická zbierka In the Hanging Valley (V splývavom údolí) vychádza v roku 2008.
andrej-hablak.jpgAndrej Hablák (SK) po strednej škole (gymnázium v Námestove) publikoval prvú zbierku poézie Váhavo postávam nepripravený odísť (1995), ktorá bola ocenená prémiou Ceny Ivana Kraska za debut roku. Po návrate z pobytu v USA vyštudoval FiF UK, odbor slovenský jazyka literatúra a filozofia. Počas štúdií pracoval v literárnej prílohe denníka Pravda PULZ ako editor a ako redaktor literárnovedného magazínu Romboid. Publikoval ďalšie dve knihy poézie – Jazvyk (1999) a Tichorád (2002). Dva roky pôsobil na ÚSlL SAV. V súčasnosti pracuje ako učiteľ neďaleko Banskej Štiavnice a pripravuje knihu poézie Leknín.
inge-hrubanicova.jpgInge Hrubaničová (SK) vyštudovala Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove. Od roku 1988 žije a pracuje v Bratislave. V roku 2007 jej vyšla kniha Láska ide cez žalúďok.
michal-jares.jpgMichal Jareš (CZ), vyučený mechanik strojov a zariadení v SOUS LIAZ v Jablonci nad Nisou, neskôr vyštudoval teóriu a dejiny dramatických umení na FF UP v Olomouci. Od roku 1999 pracuje v Ústave pre českú literatúru AV ČR. Pôsobí tiež ako redaktor v literárnom magazíne Tvar. Debutoval v roku 1994 zbierkou básní Tanec v začínajícím létě. Nasledovali básnické knihy Definitivní dětství (1995), Plameny vody (1996), Prospal jsi hedvábí (1998) a Brzo je k lásce Pozdě k řečem (2001). V limitovanej sérii vydal niekoľko drobných tlačí, poviedky a súbory básní Zrosyvstání (1999) a Výtěžek (2000). V roku 2003 vytvoril v spolupráci s Pavlom Janáčkom komentovaný súpis zošitových románových edícií z 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia nazvaný Svět rodokapsu. V roku 2006 vydal zbierku Kdo dnům rozumí. Autorsky sa podieľal na Dějinách české literatury 1945 – 1989. Je zastúpený v niekoľkých básnických antológiách, recenzie, básne, glosy, eseje i štúdie publikuje v rôznych časopisoch.
rudolf-jurolek.jpgRudolf Jurolek (SK) sa narodil v Zákamennom. Doteraz vydal päť básnických kníh, Posunok (1987), Dobrovoľná samota (1994), Putovanie Jakuba z Rána (1996), Hierografia (1999) a Život je možný (2007). Získal technické a pedagogické vzdelanie, pracoval ako technológ, stredoškolský učiteľ a novinár. V rokoch 1991 – 2003 viedol vlastné vydavateľstvo pôvodnej poézie a prózy Solitudo. V súčasnosti spolupracuje ako publicista v oravskými novinami. Žije v Breze na Orave a v Badene pri Viedni.

marzanna-kielar.jpgMarzanna Kielar (PL) žije vo Varšave, ale vyrastala v Goldape v severnom Poľsku. Vyštudovala filozofiu na Varšavskej univerzite. Vyučuje na Akadémii špeciálneho vzdelávania, na katedre metodológie a tvorivého vzdelávania. Jej prvá kniha, Sacra conversazione (1992), získala v roku 1993 dve ceny za básnický debut (Cenu za poéziu K. Iłłakowiczówny, literárnu cenu časopisu Czas Kultury), ako aj cenu Kościelskeho fondu (Ženeva, 1993). Jej druhá zbierka, Materia prima (1999), získala cenu časopisu Polityka Paszport Polityki a v roku 2000 bola nominovaná na prestížnu poľskú literárnu cenu Nike. Dostala taktiež cenu slovinského festivalu Vilenica (1995) a cenu Huberta Burdu za najlepšiu básnickú knihu preloženú do nemčiny (2000). Marzanna Kielar sa zúčastnila mnohých medzinárodných festivalov a získala tvorivé štipendiá od množstva kultúrnych podporných fondov. Jej básne boli preložené do 22 jazykov a predstavené v časopisoch a viac než 30 antológiách. Je členkou poľského PEN-klubu a Spolku poľských spisovateľov.

meta-kusar.jpgMeta Kušar (SLO) je slovinská poetka a prekladateľka. Pochádza z Şubşany, vyštudovala slovinskú literatúru na Filozofickej fakulte v Ľubľane. Vydala štyri zbierky poézie: Madeira (1993), Hodváb a ľan (Svila in lan, 1997), Ľubľana (2004) a Jaspis (2008). Jej prvým filmom, ku ktorému napísala scenár a sama ho i režírovala bol Náš Jurij Souček (1999). Realizovala hudobno-literárne performance Trón poézie (Prestol poezije/The Throne of Poetry), a to nielen v Slovinsku, ale aj v USA. Žije ako slobodná umelkyňa, píše aj eseje a kultúrnu publicistiku, zaoberá sa dielom C. G. Junga.

katalin-ladik.jpgKatalin Ladik (H) sa narodila v Novom Sade (v bývalej Juhoslávii). Vyrastala v dvojjazyčnom maďarsko-srbskom prostredí. Od roku 1963 pracovala ako herečka v Rádiu Nový Sad a v rokoch 1975 – 1992 aj v novosadskom divadle. Nedávno sa usadila v Budapešti. Vydala 16 zbierok poézie a popri písanej lyrike sa venuje aj vizuálnej a zvukovej poézii, realizuje happeningy a performance, mail art a mnoho ďalších experimentálnych foriem. Je členkou Spolku maďarských spisovateľov a Národnej asociácie maďarských umelcov. Za svoju tvorbu získala množstvo ocenení, napr. Kassákovu cenu (1991), Magyar Irodalmi Figyelő (cenu Asociácie maďarského umenia, literatúry a vedy v Holandsku, 2000) a Cenu Attilu Józsefa (2001).
andreas-neumeister.jpgAndreas Neumeister (D) vyštudoval etnológiu. Publikuje vo vydavateľstve Suhrkamp. V roku 1996 sa podieľal na projekte Poetry! Slam! Texte der Popfraktion. V Ríme mu vyšiel katalóg In dubio pro disco. Je autorom umeleckých prác ako zvuková inštalácia Music for Fascist Architecture v rámci týždňa architektúry A3 (Dom umenia, Mníchov, 2006; Da Real World/Die wirkliche Welt (Skutočný svet, Mníchov, 2006); The gift/Das Gift (Dar/jed, samostatná výstava, Tranzit Gallery, Bratislava, 2008). Žije v Mníchove.
john_odonoghue.jpgJohn O'Donoghue (GB) je autorom dvoch zbierok poézie Letter To Lord Rochester (Listy lordovi Rochestrovi, 2004) a The Beach Generation (Plážová generácia, 2007). V roku 2008 mu vychádza kniha Brunch Poems. V rokoch 2000 – 2005 viedol organizáciu Survivors' Poetry, nadáciu na propagáciu a publikovanie prác ľudí, ktorí prekonali psychické ťažkosti. V súčasnosti učí tvorivé písanie na University of Hertfordshire, University of Westminster a na Open University. Svoje básne, prózy, recenzie a články publikuje v mnohých periodikách. Svoje pamäti Sectioned (Zostavené) uspeli na aukcii Johna Murraya a budú publikované v roku 2009.
marcus-poettler.jpgMarcus Poettler (A) sa narodil v Hartbergu. Žije a pracuje v Grazi. Publikuje v literárnych časopisoch - Lichtungen, Manuskripte, Ostragehege av antológiách a v rozhlase. V roku 2005 získal literárne štipendium mesta Graz a v roku 2007 Literárnu cenu Štajerskej sporiteľne. Minulý rok mu vyšiel debut pod názvom fallen.gedichte (padanie.básne).
robert-posser.jpgRobert Prosser (A) vyštudoval komparatistiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu v Insbrucku a Viedni. Býval súčasťou hip-hopovej a graffiti scény. Poéziu a prózu publikuje v najmä časopisoch, na internete a v antológiách. Spolupracoval s performermi a hudobníkmi zo sféry hip-hopu a drum'n bass, zúčastnil sa vystúpení poetry slam. Spoluorganizátor innsbruckého literárnej scény Text ohne Reiter (Text bez jazdca).
justyna-radczynska.jpgJustyna Radczyńska (PL) pôsobí ako editorka Nieszuflada portálu, najpopulárnejšej poľskej webovej stránky venovanej poézii. Je spoluautorkou www.literackie.pl, prezidentkou nadácie pre internetovú literatúru, spoluprekladateľkou modernej izraelskej poézie. Študovala astronómiu a manažment. Žije vo Varšave. Je autorkou kníh: Podmiana Joli Gosz (2005) a Nawet (2007). Dokončuje svoju ďalšiu knihu Kometa zawraca.
arne-rautenberg.jpgArne Rautenberg (D) sa narodil v Kieli, v severnom Nemecku, kde žije dodnes. Pôsobí ako spisovateľ a umelec v slobodnom povolaní. Svoj prvý román Der Sperrmüllkönig (Kráľ odpadkov) vydal v roku 2002. Prispel do dvojjazyčnej antológie futbalových haiku The Season Sweetens / Die Saison Versüssend (Osladzujúci sezónu, 2006). Jeho poslednou knihou je vermeeren (rozmnoženie, 2006), zbierka 100 koláží a 100 básní.
martin-skypala.jpgMartin Skýpala (CZ) sa narodil vo Valašskom Meziříčí. Vyštudoval českú literatúru na Sliezskej univerzite v Opave, absolvoval ročný pobyt v anglickom Peterboroughu (2005 – 2006) a v súčasnosti žije v Ostrave, kde je redaktorom kultúrnej revue Protimluv. Jeho prvotina Resuscitace vyšla v roku 1998 ako príloha pražského literárneho časopisu Tvar. V roku 2002 vyhral literárnu súťaž Hořovice Václava Hraběte. Je autorom básnických zbierok Lžička Medu, Work and Travel (2007), pripravuje vydanie básnickej zbierky Ruční práce (2008) a knihy rozprávok O koťátku. Píše recenzie, básnické texty a prekladá z angličtiny. Jeho básne vyšli v prekladoch do poľštiny a ďalších slovanských jazykov.
jan-strasser.jpgJán Štrasser (SK) pochádza z Košíc. Vyštudoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V polovici 60-tych rokov začal publikovať poéziu a literárnu kritiku. Bol redaktorom časopisu Mladá tvorba. V roku 1968 mu vyšla zbierka básní Odriekanie, za ktorú získal Cenu Ivana Kraska. V 70-tych rokoch pracoval ako dramaturg Poetickej scény a Vojenského umeleckého súboru. V roku 1985 sa stal dramaturgom Štúdia S, 1987 zástupcom šéfredaktora literárneho mesačníka Slovenské pohľady a 1990 ich šéfredaktorom, 1997 – 2004 bol zástupcom šéfredaktora týždenníka Domino fórum. Vydal básnické zbierky Podmet (1980), Denne (1981), Priamy prenos (1986), Práca na ceste (1989), Myš dobrej nádeje (1992), Očné pozadie (1999), Stala sa nám láska (2003) a štyri knihy piesňových textov, tri knihy politickej esejistiky a publicistiky. Prekladá ruskú klasickú a modernú literatúru, s germanistom Petrom Zajacom nemeckú poéziu a dramatickú tvorbu. Píše a prekladá aj piesňové texty, najmä pre muzikály, divadlo a kabaret.
arkadij-stypel.jpgArkadij Štypeľ (RUS) sa narodil v Samarkande. Vyrastal v Dnepropetrovsku (dnes Ukrajina). Študoval teoretickú fyziku, ale v treťom ročníku bol vylúčený zo štúdií pre aktivitu v samizdatovom literárnom časopise. Po vojenskej službe sa vrátil na inštitút, ale keďže bol na čiernej listine, nikdy naplno nepôsobil v odbore. Z rovnakej príčiny bol jeho debut V Gostiah u Euklida (Na návšteve u Euklida) vydaný až po páde ZSSR v roku 2002. Jeho druhá kniha Stihi dlia golosa (Verše pre hlas) vyšla v roku 2007 a časopis ExLibris ju označil za básnický výkon roka. Štypeľ prekladá z ukrajinčiny a angličtiny (Dylan Thomas, Shakespeare). Básne a recenzie publikuje v rôznych časopisoch a novinách.
francesco-tomada.jpgFrancesco Tomada (I) sa narodil v Udine. Študoval biológiu a biochémiu v Terste. Žije v Gorizii a učí na strednej škole. Písať začal na začiatku 90-tych rokov a odvtedy sa zúčastnil mnohých čítačiek a vystúpení. Jeho básne sa objavili v literárnych časopisoch v Taliansku, Slovinsku, Kanade, Francúzsku, na internete a boli preložené aj do angličtiny, čínštiny a rumunčiny. Jeho debut L'infanzia vista da qui (Detstvo odtiaľto) vyšiel v roku 2006 a získal cenu Beppe Manfrediho za najlepší debut roka.
razvan-tupa.jpgRăzvan Țupa (RO) sa narodil v Braile v Rumunsku. Študoval dejiny náboženstva a kultúry a pracoval ako novinár. V rokoch 2005 – 2007 spolupracoval s novým časopisom zameraným na poéziu Versus-Verso. Od roku 2006 bol šéfredaktorom časopisu Cuvantulu, no v roku 2008 zanechal žurnalistiku. Od roku 1996 vystupuje s poéziou na mnohých miestach Bukurešti, no svoje texty čítal aj v Paríži, Ríme, Prahe, New Yorku a Berlíne. Debutoval zbierkou Fetish (Fetiš, 2001), ktorá bola nominovaná na cenu Mihaia Eminuscu za najlepší básnický debut. V roku 2005 vydal druhú zbierku poézie Romanian bodies (Rumunské telá). Výber z jeho poézie je súčasťou antológie rumunskej poézie publikovanej vo Veľkej Británii pod názvom No Longer Poetry - New Romanian Poetry (Už nie poézia. Nová rumunská poézia).
anja-utler.jpgAnja Utler (D) sa narodila vo Schwandorfe, v Nemecku. Študovala slavistiku a anglistiku. V roku 2003 promovala z ruskej lyriky na univerzite v Regensburgu. Žije ako poetka v slobodnom povolaní vo Viedni. Naposledy jej vyšli básnické knihy münden – entzüngeln (ústenie – odjazyčnenie, 2004), brinnen (2006). Spomedzi mnohých ocenení získala napr. Leonce-und-Lena-Preis za lyriku (2003) a podpornú cenu nemeckej Schillerovej nadácie (2006).
johanna-venho.jpgJohanna Venho (FIN) žije v Espoo vo Fínsku. Študovala komparatistiku a biológiu na Helsinskej univerzite a Universite Jyväskylä. Pracovala ako redaktorka v rozhlasovej spoločnosti Yleisradio. Bola šéfredaktorkou časopisu Tuli&Savu venovaného poézii a v súčasnosti sa živí ako spisovateľka v slobodnom povolaní. Vydala tri zbierky poézie, štyri romány pre deti a zbierku básničiek pre deti. Získala cenu Kritiikin kannukset za najlepší literárny debut roka 2000 a za svoju najnovšiu zbierku dostala v roku 2006 cenu Katri Vala.
michele-zaffarano.jpgMichele Zaffarano (I) sa narodil v Miláne. Vyrastal v Merate a Leccu. Žil v Miláne a Paríži, od roku 2004 žije v Ríme. Jeho texty boli publikované v mnohých časopisoch a antológiách. Prekladá súčasnú francúzsku poéziu a organizuje literárne podujatia v Miláne a Ríme. Vydal A New House (Nový dom, 2008) sadu umelckých pohľadníc.